พิมพ์หน้านี้ - กลบท กลอนฉันท์

ชุมชน บ้านกลอนไทย ชุมชนสำหรับคนไทยผู้รักกลอน

บทประพันธ์กลอนและบทกวีเพราะๆ => ห้องฝึกเขียนกลอนตามฉันทลักษณ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: toshare ที่ 12 มกราคม 2024, 09:30:AMหัวข้อ: กลบท กลอนฉันท์
เริ่มหัวข้อโดย: toshare ที่ 12 มกราคม 2024, 09:30:AM
กลบท กลอนฉันท์ เป็น
กลอน ที่ใส่เกณฑ์บังคับ ลหุ ไว้
ใน บางตำแหน่ง
นอกนั้น จะเป็น ครุ หรือ ลหุ ก็ได้

ผัง รูปแบบ จำนวนคำ ไม่กำหนดเคร่ง


กลบท อินทาธิกร (ลหุ บังคับ ๔)
จาก "กลบทศิริวิบุลกิตติ์"
โดยหลวงศรีปรีชา (เซ่ง)

คคล xxxxx....คคล xxxxx
ลคล xxxxx....คคx xxxxx

@ รักเรียน จะรุ่งโรจน์ ยังประโยชน์
กายจิต ขจัดโฉด โลภโมหันธ์
ประเสริฐ สิเลิศธรรม ประจักษ์ครัน
ชุบชีวัน สันติ นิจนิรัน

====

กลบท บวรโตฎก (ลหุ บังคับ ๘)
จาก "กลบทศิริวิบุลกิตติ์"
โดยหลวงศรีปรีชา (เซ่ง)

ลลค xxxxx....ลลค xxxxx

@ สุริยา พาแสง ส่องสว่าง
ลุละวาง "ตัวกู" ผู้โอหัง
วปุกาย ฤ ก็ อนิจจัง
พละยัง ชีวี มีให้ จริง!!!

====

กลบท ทวารวดี (ลหุบังคับ ๑๒)
ริเริ่ม : เนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์

กรุงเทพทวารวดี
สิ่งสรรพ(ะ)ศรีระส่ำกระแส
ทั้งคืนและวันมิผันมิแปร
เมืองมิ่งพระแม่พระธรณี ๚ะ๛

เนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์ :
(เขียนแผ่นดิน, น.๔๗๔)

คค ลค ลค ลค

@ เที่ยงธรรมสินำกระทำกระจ่าง
เมตตาสว่าง ณ กาลสถาน
ปันแบ่งมิเลือกจะมิตร ฤ มาร
ดั่งฟ้าประทานตะวันนิรันดร์