พิมพ์หน้านี้ - โศกภัยแห่งรัก

ชุมชน บ้านกลอนไทย ชุมชนสำหรับคนไทยผู้รักกลอน

จิปาถะ => เรื่องซึ้งๆ => ข้อความที่เริ่มโดย: พาฬกวี ที่ 25 พฤษภาคม 2023, 02:28:AMหัวข้อ: โศกภัยแห่งรัก
เริ่มหัวข้อโดย: พาฬกวี ที่ 25 พฤษภาคม 2023, 02:28:AM
โศกภัยแห่งรัก

เราได้เห็น โศกภัย อยู่ในรัก
เป็นทุกข์หนัก อย่างยิ่ง กว่าสิ่งไหน
แม้ถือมั่น เพียงน้อย ทำลอยใจ
ก็ยังต้อง อาลัย ไม่ต่างกัน

รักนี้แล ว่าใคร ได้เกี่ยวข้อง
ล้วนต้องร้อง หมดค่า แทบอาสัญ
ใจหมองหม่น ทนได้ ไม่สำคัญ
เพราะยึดมั่น เอาไว้ ไม่ปล่อยวาง

หากรักนี้ วางลง ปลงเสียได้
เรื่องร้อยเรื่อง โศกภัย ไม่ก้าวย่าง
เราจึงขอ พึ่งธรรม คอยนำทาง
ไม่ขอสร้าง เครื่องรัด ผูกมัดใจ

พาฬกวี / ประพันธ์

เปมโต ชายเต โสโก
เปมโต ชายเต ภยํ
เปมโต วิปฺปมุตฺตสฺส
นตฺถิ โสโก กุโต ภยํ

ที่ใดมีความรัก ที่นั่นมีโศก
ที่ใดมีความรัก ที่นั่นมีภัย
เมื่อไม่มีความรักเสียแล้ว
โศกภัยก็ไม่มี