พิมพ์หน้านี้ - คุยกัน

ชุมชน บ้านกลอนไทย ชุมชนสำหรับคนไทยผู้รักกลอน

บทประพันธ์กลอนและบทกวีเพราะๆ => ห้องฝึกเขียนกลอนตามฉันทลักษณ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: toshare ที่ 23 พฤศจิกายน 2021, 10:23:AMหัวข้อ: คุยกัน
เริ่มหัวข้อโดย: toshare ที่ 23 พฤศจิกายน 2021, 10:23:AM
@ คุยกันฉันท์มิตรให้
.....ปัญญา
ผองเพื่อนเชิญกันมา
.....คิดซึ้ง
ประสบการณ์แบ่งปันหา
.....มูลเหตุ
ผนึกซึ่ง"รู้ก้นบึ้ง"
.....สยบร้ายล้างเข็ญ

# แก้ไขครับ
ฉันท์มิตร แก้เป็น ฉันมิตร

ขอบคุณ
อจ. สุวัฒน์ ไวจรรยา ครับ


หัวข้อ: Re: คุยกัน
เริ่มหัวข้อโดย: โซ...เซอะเซอ ที่ 27 พฤศจิกายน 2021, 01:05:PM


คุยกันฉันมิตรได้……..คงดี
ต่างคิดต่างวิธี…………ร่วมสร้าง
ปัญหาขบคิดมี…………ทางออก
มือตบข้างเดียวง้าง……ตบได้ฤาดัง

โซ…เซอะเซอ
27 พฤศจิกายน 2564
หัวข้อ: Re: คุยกัน
เริ่มหัวข้อโดย: toshare ที่ 27 พฤศจิกายน 2021, 01:57:PM


ฉันมิตร หรือ ฉันท์มิตร

          ผู้ใช้ภาษาไทยจำนวนมากยังคงสับสนระหว่างคำ ฉันมิตร ที่ไม่มี ท ทหาร การันต์ กับ ฉันท์มิตร ที่มี ท ทหาร การันต์ ว่าคำใดเป็นคำที่เขียนถูกต้อง  สังเกตจากที่มีผู้โทรศัพท์เข้ามาสอบถามเจ้าหน้าที่ของราชบัณฑิตยสถานอยู่บ่อยครั้ง จึงขอนำปัญหาการใช้คำดังกล่าวมาอธิบายผ่านคอลัมน์ “องค์ความรู้ภาษาไทยโดยราชบัณฑิตยสถาน” อีกครั้ง เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับผู้ใช้ภาษาไทยคนอื่น ๆ ด้วย
          คำว่า ฉัน เป็นทั้งสรรพนามบุรุษที่ ๑ กริยา และคำวิเศษณ์  ถ้าเป็นสรรพนามบุรุษที่ ๑ หมายถึง คําที่ใช้แทนตัวผู้พูดเมื่อพูดกับผู้ที่เสมอกันหรือเมื่อผู้ใหญ่พูดกับผู้น้อย  ถ้าเป็นคำกริยา หมายถึง กิน (ใช้แก่ภิกษุสามเณร)  และถ้าเป็นคำวิเศษณ์ หมายถึง เสมอเหมือน  หรือหมายถึง มีแสงกล้า มีแสงพุ่งออกไป
           ส่วนคำว่า ฉันท์ เป็นคำนาม หมายถึง คำประพันธ์ประเภทหนึ่งที่วางคำ ครุ ลหุ เป็นแบบต่าง ๆ  และหมายถึง ความพอใจ ความรักใคร่ ความชอบใจ ความยินดี; ความร่วมความคิดความเห็นกัน ความไว้เนื้อเชื่อใจ
          จากความหมายของคำทั้งสองที่นำเสนอไปข้างต้นนั้น  ผู้เขียนเชื่อว่า คงมีผู้อ่านจำนวนหนึ่งที่เข้าใจว่า คำ ฉันท์มิตร ที่มี ท ทหาร การันต์ เป็นคำที่เขียนถูกต้อง เพราะพิจารณาจากความหมายของคำว่า ฉันท์ ในความหมายที่ ๒ ที่นิยามว่า ความรักใคร่ ความชอบใจ ฯลฯ  แต่อันที่จริงแล้ว คำที่เขียนถูกต้องคือ ฉันมิตร ที่ไม่มี ท ทหาร การันต์ เพราะคำนี้มีความหมายว่า เสมอเหมือนเพื่อน ไม่ได้มีความหมายว่า เพื่อนรักใคร่ หรือ เพื่อนที่ไว้เนื้อเชื่อใจ อย่างที่ผู้ใช้ภาษาไทยส่วนใหญ่มักเข้าใจ

          * ดังนั้น หากจะเขียนคำว่า ฉันมิตร ฉันเพื่อน หรือฉันญาติ ให้เขียนรูป ฉัน ที่ไม่มี ท ทหาร การันต์.
                                                                                                  พรทิพย์  เดชทิพย์ประภา
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
* บทความจาก สำนักงานราชบัณฑิตสภา
เมื่อ  ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๕๓