พิมพ์หน้านี้ - ประกาศผลการประกวดบทร้อยกรอง ของ สมาคมกวีร่วมสมัย หัวข้อ "วันอนุรักษ์มรดกไทย"

ชุมชน บ้านกลอนไทย

จิปาถะ => เรื่องทั่วไป => ข้อความที่เริ่มโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 27 มีนาคม 2021, 08:02:PMหัวข้อ: ประกาศผลการประกวดบทร้อยกรอง ของ สมาคมกวีร่วมสมัย หัวข้อ "วันอนุรักษ์มรดกไทย"
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 27 มีนาคม 2021, 08:02:PM

ผลการประกวดบทร้อยกรอง
หัวข้อ  ** วันอนุรักษ์มรดกไทย **

-- - - - - - - - - - - - - - - -
จากการรวมคะแนนของคณะกรรมการตัดสินซึ่งประกอบด้วย
๑.คุณเวทิน  ศันสนียเวทย์  อุปนายกสมาคม ฯ ประธานคณะกรรมการ
๒.อาจารย์จินตนา กล้ายประยงค์  อุปนายกสมาคม ฯ  กรรมการ
๓.อาจารย์นริศ  รอดเชื้อ  (หนึ่ง นิธิกานท์) นักกลอนอาวุโส  กรรมการ
๔.คุณเพชรีย์  แพ่งต่าย  เหรัญญิกสมาคม ฯ  กรรมการ
๕.คุณวรวรรณ  เอี่ยมแสง  วิชาการสมาคม ฯ  กรรมการ
และมีคณะที่ปรึกษา - ชี้ขาด ประกอบด้วย
๑ . ศ.เกียรติคุณ ศรีสุรางค์ พูลทรัพย์ ราชบัณฑิต  ประธานที่ปรึกษา
๒. นายกสมาคม ฯ มังกร  แพ่งต่าย  รองประธานที่ปรึกษา
๓. อุปนายกสมาคม ฯ สุวัฒน์ ไวจรรยา กรรมการที่ปรึกษา
ผลปรากฏผลงานได้รับรางวัล ๖ สำนวน ดังนี้ (เพิ่มรางวัลชมเชย ๒ รางวัล)
* เรียงรายชื่อผู้ประพันธ์ตามลำดับตัวอักษร
๑.เด็กชายกิตติศักดิ์  ลบลาย   ยุวกวีเพชรภาาษาสตรีทุ่งสง 
จ. นครศรีธรรมราช
๒.นายคนัสนันท์  นิชาญ  โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม  จ. สุรินทร์
๓.นายธณภัทร  เหล่าสุวรรณ   โรงเรียนเซกา   จ. บึงกาฬ
๔.นายธนภัทร  คงทน  โรงเรียนทุ่งสง   จ. นครศรีธรรมราช
๕.นางสาวธันยพร  กมลเจริญ   ยุวกวีเพชรภาาษาสตรีทุ่งสง 
จ. นครศรีธรรมราช
๖.นายภูวดล  ลีลาเกียรติวณิช  โรงเรียนทวีธาภิเษก  กรุงเทพมหานคร
* จะลงผลงานที่ได้รับรางวัล วันละ ๑ สำนวน ตามลำดับตัวอักษรผู้ประพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน คุณครูที่ฝึกสอน และโรงเรียนที่ได้รับรางวัลนะครับ
สุวัฒน์ ไวจรรยา/ อุปนายกสมาคม


หัวข้อ: Re: ประกาศผลการประกวดบทร้อยกรอง ของ สมาคมกวีร่วมสมัย หัวข้อ "วันอนุรักษ์มรดกไทย"
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 27 มีนาคม 2021, 08:04:PM

(https://i.ibb.co/9ZNXXtN/image.png) (https://ibb.co/xFDvvHD)


หัวข้อ: Re: ประกาศผลการประกวดบทร้อยกรอง ของ สมาคมกวีร่วมสมัย หัวข้อ "วันอนุรักษ์มรดกไทย"
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 28 มีนาคม 2021, 02:52:PM

(https://i.ibb.co/zHPp1sJ/image.png) (https://ibb.co/3YS2w1z)


หัวข้อ: Re: ประกาศผลการประกวดบทร้อยกรอง ของ สมาคมกวีร่วมสมัย หัวข้อ "วันอนุรักษ์มรดกไทย"
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 29 มีนาคม 2021, 10:42:AM

(https://i.ibb.co/FBqt8Jm/image.png) (https://ibb.co/YtTGf8P)


หัวข้อ: Re: ประกาศผลการประกวดบทร้อยกรอง ของ สมาคมกวีร่วมสมัย หัวข้อ "วันอนุรักษ์มรดกไทย"
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 30 มีนาคม 2021, 11:42:AM

(https://i.ibb.co/R0DSDQx/image.png) (https://ibb.co/MVChCPY)


หัวข้อ: Re: ประกาศผลการประกวดบทร้อยกรอง ของ สมาคมกวีร่วมสมัย หัวข้อ "วันอนุรักษ์มรดกไทย"
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 31 มีนาคม 2021, 10:10:AM

(https://i.ibb.co/TttyHTm/image.png) (https://ibb.co/BBBkgPq)


หัวข้อ: Re: ประกาศผลการประกวดบทร้อยกรอง ของ สมาคมกวีร่วมสมัย หัวข้อ "วันอนุรักษ์มรดกไทย"
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 31 มีนาคม 2021, 11:00:PM

(https://i.ibb.co/ZSWqYMt/image.png) (https://ibb.co/r34DcwT)