พิมพ์หน้านี้ - จงพร

ชุมชน บ้านกลอนไทย

บทประพันธ์กลอนและบทกวีเพราะๆ => ห้องฝึกเขียนกลอนตามฉันทลักษณ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: toshare ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2021, 10:55:PMหัวข้อ: จงพร
เริ่มหัวข้อโดย: toshare ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2021, 10:55:PM@ ธ โปรดห่างเจ็บไข้......นะสหาย
ธ โปรดพ้นบ่วงอบาย.......ชั่วช้า
ธ โปรดครอบครัวสบาย...ถ้วนทั่ว
ธ โปรดชนสกลหล้า.......สงบล้ำธรรมคง

อินทรลิลาตฉันท์ ๑๑

@ จงพร ธ โปรดให้.......ละห่างไข้ลุสุขสม
พ้นบ่วงอบาย ตรม..........สลัดปมอวิชชา

@ ครอบครัว ธ โปรดให้...สว่างใจสงบหนา
รวยจนสกลหล้า........ลุมรรคาพระธรรมคง