พิมพ์หน้านี้ - ๒๐ กันยายน ** วันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ ยุวกษัตริย์ **

ชุมชน บ้านกลอนไทย

จิปาถะ => เรื่องซึ้งๆ => ข้อความที่เริ่มโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 19 กันยายน 2020, 08:45:PMหัวข้อ: ๒๐ กันยายน ** วันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ ยุวกษัตริย์ **
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 19 กันยายน 2020, 08:45:PM

(https://i.ibb.co/7N7K5wv/image.png) (https://ibb.co/84F9pWM)


หัวข้อ: Re: ๒๐ กันยายน ** วันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ ยุวกษัตริย์ **
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 19 กันยายน 2020, 08:47:PM

(https://i.ibb.co/728wrft/image.png) (https://ibb.co/Hn1WGST)หัวข้อ: Re: ๒๐ กันยายน ** วันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ ยุวกษัตริย์ **
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 19 กันยายน 2020, 09:09:PM

** วันเยาวชนแห่งชาติ **
- - - - - - - - -
วันเยาวชนแห่งชาติ เริ่มมีขึ้นในประเทศไทย เมื่อสหประชาชาติกำหนดให้ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ 
เป็น
ปีเยาวชนสากล
คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๘ กำหนดให้วันที่ ๒๐ กันยายน ของทุกปี
เป็นวันเยาวชนแห่งชาติ เนื่องจากวันดังกล่าวเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์
แห่งราชวงศ์จักรีสองพระองค์ ซึ่งเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติในฐานะยุวกษัตริย์ คือ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
พระราชสมภพเมื่อ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๓๙๖

และ
 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ ๘
พระราชสมภพเมื่อ ๒๐ กันยายน  พ.ศ.๒๔๖๘