พิมพ์หน้านี้ - ...ดอกสร้อยลอยลม...

ชุมชน บ้านกลอนไทย ชุมชนสำหรับคนไทยผู้รักกลอน

บทประพันธ์กลอนและบทกวีเพราะๆ => ห้องฝึกเขียนกลอนตามฉันทลักษณ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: โซ...เซอะเซอ ที่ 16 ธันวาคม 2019, 02:59:PMหัวข้อ: ...ดอกสร้อยลอยลม...
เริ่มหัวข้อโดย: โซ...เซอะเซอ ที่ 16 ธันวาคม 2019, 02:59:PM

...ดอกสร้อยลอยลม...

ลมเอ๋ยลมล่อง
“สองคนยลตามช่อง”มองเห็นต่าง
เห็นอักษรกลอนสวยสำรวยวาง
จินตนาการสร้างก็กว้างไกล
คนหนึ่งเห็นแล้วชอบมอบความหวัง
อีกคนเห็นแล้วชังทั้งขับไล่
หนอต่างคนต่างคิดต่างจิตใจ
ขู่บังคับฝืนใครไหนได้เอย

Soul Searcher
Inspired to write 16/12/2019
หัวข้อ: Re: ...ดอกสร้อยลอยลม...
เริ่มหัวข้อโดย: โซ...เซอะเซอ ที่ 16 ธันวาคม 2019, 03:01:PM

คำเอ๋ยคำกลอน
เพียงอักษรลายสือสื่อความหมาย
เปี่ยมพลังรังสรรค์บรรยาย
เปลื้องระบายอัดอั้นพรรณนา
เต็มไปด้วยงดงามความรู้สึก
ที่บันทึกฝากไว้ในภาษา
ผู้สัมผัสลึกซึ้งจักตรึงตรา
มิสร่างซาสุขฝันนิรันดร์เอย

Soul Searcher
Inspired to write 16/12/2019หัวข้อ: Re: ...ดอกสร้อยลอยลม...
เริ่มหัวข้อโดย: โซ...เซอะเซอ ที่ 16 ธันวาคม 2019, 03:11:PM

วันเอ๋ยวันใด
จะวันไหนก็มิต่างหว่างใจฉัน
มีโศกสุขคลุกคละปะปนกัน
แต่ความฝันคงอยู่มิรู้เลือน
ฝันว่าพบความจริงในสิ่งสรรพ
ปล่อยคลายคับข้องวางเบาบางเสมือน
อยู่ระหว่างห้วงหาวดาวและเดือน
คอยเป็นเพื่อนมิต้องเหงาเศร้าอีกเอย

Soul Searcher
Inspired to write 16/12/2019หัวข้อ: Re: ...ดอกสร้อยลอยลม...
เริ่มหัวข้อโดย: วลีลักษณา ที่ 17 ธันวาคม 2019, 08:27:AM
ช่อเอ๋ยช่อรัก
จะเรียงถ้อยร้อยถักปักในสาส์น
ด้วยว่ารักหยิบยื่นจักชื่นบาน
สลักลายแสนนานมิรานรอย

ช่อรักแรก แทรกซึ้งคะนึงหา
เรียงดอกเป็นมาลาภาษาสร้อย
ช่อรักเร่ มิเร่รักยังพักคอย
ช่อดอกรัก จักทยอยร้อยรักเอย

 emo_126 emo_126 emo_126 emo_85 emo_85 emo_85


หัวข้อ: Re: ...ดอกสร้อยลอยลม...
เริ่มหัวข้อโดย: โซ...เซอะเซอ ที่ 17 ธันวาคม 2019, 09:45:AM

คำเอ๋ยคำหวาน
ดั่งเชี่ยวชาญเอกอรอัปสรศิลป์
มาร้อยร่ำทำเพลงบรรเลงพิณ
ให้มนุษย์เดินดินได้ยินยล
เปรียบเคลิบเคลิ้มรำพันอันเพริศแพร้ว
สุดคลาดแคล้วไขว่คว้าผลาผล
เยี่ยงบุรุษหยิ่งผยองยามต้องมนต์
ยอมลดตนแทบบาทพิลาสเอย

Soul Searcher
Inspired to write 17/12/2019หัวข้อ: Re: ...ดอกสร้อยลอยลม...
เริ่มหัวข้อโดย: วลีลักษณา ที่ 17 ธันวาคม 2019, 12:07:PM
ดอกเอ๋ยดอกสร้อย
งามชดช้อยรอยคำลำนำขาน
เขียนลายลักษณ์ด้วยรักสลักลาน
ย่อมตระการยิ่งกว่าอักขราใด

เขียนด้วยแค้นแน่นขนัดย่อมข้ดข้อง
ท่วงทำนองบาดบั่นจนหวั่นไหว
เขียนด้วยชัง ชังแทรก ชำแรกใจ
ก็เจ็บแสบแปลบในฤทัยรอน

จักร้อยลักษณ์ถักพจน์เป็นบทบาท
ให้พิลาสพิไลลักษณ์ด้วยอักษร
ย่อมต้องภาษารักของนักกลอน
ลักษณ์ร่ายฟ้อนงามนักด้วยรักเอย

emo_84 emo_100 emo_84


หัวข้อ: Re: ...ดอกสร้อยลอยลม...
เริ่มหัวข้อโดย: โซ...เซอะเซอ ที่ 18 ธันวาคม 2019, 07:15:AM

มาเอ๋ยมาลัย
ร้อยโยงใยผูกเสียงจำเรียงสอง
แม้ยังห่างไกลนักเรียกวรรคทอง
ท่วงทำนองลิขิตจากจิตใจ
ยามต้องเอ่ยวาจาภาษารัก
ยากยิ่งนักศัพท์แสวงสำแดงไหน
จักทดแทนสำเนียงเสียงหทัย
คู่ควรคำที่ใช่ให้เธอเอย

Soul Searcher
Inspired to write 18/12/2019
หัวข้อ: Re: ...ดอกสร้อยลอยลม...
เริ่มหัวข้อโดย: วลีลักษณา ที่ 18 ธันวาคม 2019, 04:35:PM
หวานเอ๋ยหวานคำ
รสใดเล่าชื่นฉ่ำเทียบคำหวาน
กลั่นกรองพจน์หยดย้อยกว่าอ้อยตาล
หวั่นล่วงผ่านกาลเวียนจะเปลี่ยนคำ

แรกเมื่อเริ่มมีใจเริ่มไหวหวั่น
ถ้อยประพันธ์แย้มยวนชวนถลำ
ครั้นเบื่อหน่ายกลายสร้อยที่ร้อยทำ
เกรงจะช้ำยามชังเกินยั้งทัน

 emo_85 emo_85 emo_85


หัวข้อ: Re: ...ดอกสร้อยลอยลม...
เริ่มหัวข้อโดย: เนิน จำราย ที่ 18 ธันวาคม 2019, 08:27:PMสร้อยเอ๋ยสร้อยดอก
ยามแย้มผลิออกสนเท่ห์คงเกสร
เสาะแสวงหามาซึ่งผึ้ง.ภู่.ภมร
เอื้ออาทรดูดดมได้ผสมพันธ์ุ
สร้างเทือกเถาว์เหล่ากอตามต่อแท้
ช่วยเผยแพร่ขยับขยายไม้ตามฝัน
งามชดช้อยย้อยโก้โชว์ดวงตะวัน
สมัครสมานกันมวลภมร-เกสรเอย

เนิน จำราย


หัวข้อ: Re: ...ดอกสร้อยลอยลม...
เริ่มหัวข้อโดย: โซ...เซอะเซอ ที่ 19 ธันวาคม 2019, 08:18:AM

หวานเอ๋ยหวานรส
ทำเอามด,ปลวก,มอด...ทอด*คำขาน
ล้มระนาวด่าวดิ้นแทบสิ้นปราณ
เพราะความหวานของแม่นั้นแท้เทียว
ใคร่ขอตอบตรงตามที่ถามไถ่
ส่องลึกในดวงแด...ลับแล,เหลียว
มีภูผาใหญ่นักหนักแน่นเชียว
ไว้เกาะเกี่ยวมั่นคงยืนยงเอย

Soul Searcher
Inspired to write 19/12/2019

ทอด : ใช้ในความหมาย ทอดสายตามอง
ลับแล : เมืองลับแลหัวข้อ: Re: ...ดอกสร้อยลอยลม...
เริ่มหัวข้อโดย: โซ...เซอะเซอ ที่ 19 ธันวาคม 2019, 08:58:AM


หยิกเอ๋ยหยิกหยอก
ด้วยกลอนดอกสร้อยงามจนหวามไหว
สดับได้ทุกเพศและทุกวัย
รินรดใจถ่ายทอดพลอดพะนอ
เพียงสองบทรจนามาเอื้อนเอ่ย
สี่คำแรกขึ้น”เอ๋ย”มิเชยหนอ
คำลงท้ายด้วย”เอย”, อย่าเฉยรอ
รีบส่งข้อความบอกมาหยอกเอย

Soul Searcher
Inspired to write 19/12/2019


 emo_126หัวข้อ: Re: ...ดอกสร้อยลอยลม...
เริ่มหัวข้อโดย: โซ...เซอะเซอ ที่ 26 มกราคม 2020, 08:01:AM

...ตรุษจีน...

ตรุษเอ๋ยตรุษจีน
ฮาโลวีนแต่งผีดีแค่ไหน
เจอแต๊ะเอียอั่งเปาเข้าเต็มใบ
เป็นยังไงผีฝรั่งต้องนั่งเบลอ
สินค้าจีนแพร่ขยายไปทั่วโลก
ติดใจผู้บริโภคมิโขกเว่อร์
หาของถูกกว่านี้มีไหมเออ
แถมเมื่อเจอเซลล์ขาวหมวยสวยนักเอย

Soul Searcher
Inspired to write 26/1/2020
หัวข้อ: Re: ...ดอกสร้อยลอยลม...
เริ่มหัวข้อโดย: เนิน จำราย ที่ 29 มกราคม 2020, 09:01:PMหยอกเอ๋ยหยอกหยิก
เหมือนกินพริกเม็ดแดงร้อนแรงหลาย
เกลือกลืนตามน้ำด้วยช่วยผ่อนคลาย
คำเดียวหายโล่งคอแค่พอเพียง
หยิกแกมหยอกหลอกล่อเล่นพอชื่น
ความครึกครื้นตามมาอย่าถกเถียง
น้ำพริกอ่องลองดูคู่แกงเลียง
จืดลบเผ็ดมื้อเที่ยงสำราญเอย

เนิน จำรายหัวข้อ: Re: ...ดอกสร้อยลอยลม...
เริ่มหัวข้อโดย: โซ...เซอะเซอ ที่ 05 กรกฎาคม 2022, 07:45:PM


…กัญชา…

กัญเอ๋ยกัญชา
โอ่เป็นยาจนตาเยิ้มเคลิ้มไปทั่ว
ทีเสรีความคิดอิดออดกลัว
กลับมั่วซั่วเร็วรี่ปล่อยพี้เพลิน
กฎระเบียบต้วมเตี้ยมเตรียมตามหลัง
อย่างเก้กังเต็มกลืนนักตื้นเขิน
ดุจละโมบผลุนผลันผลักดันเดิน
กว่าดำเนินในกรอบรอบคอบเอย

โซ…เซอะเซอ
5 กรกฎาคม 2565
หัวข้อ: Re: ...ดอกสร้อยลอยลม...
เริ่มหัวข้อโดย: โซ...เซอะเซอ ที่ 06 กรกฎาคม 2022, 09:54:PM


…“ภู่หว้า”…

ภู่เอ๋ย”ภู่หว้า”
ชุกอิจฉาตาร้อน ไฟฟอนพลุ่ง
ควั่กปิดทองหลังพระ กันนังนุง
จากนอนนั่งตีพุง สะดุ้งสะเทือน
พวกใช้ปากทำงาน พาลเหี่ยวหุบ
แอบโงกหงุบง่วงหลับ ขยับเขยื้อน
กร่างกร้าวโม้โอหัง ยั้งบิดเบือน
หากแชเชือน…คงชีวาตม์วินาศเอย

โซ…เซอะเซอ
6 กรกฎาคม 2565
หัวข้อ: Re: ...ดอกสร้อยลอยลม...
เริ่มหัวข้อโดย: โซ...เซอะเซอ ที่ 09 กรกฎาคม 2022, 09:00:AM


….หลักฮู(who)?…

หลักเอ๋ยหลักฮู
เลยสุดลิ่มทิ่มประตูกู่ไม่กลับ
เกณฑ์ไอ้เสือเอาวามารองรับ
(ก็)มาสิครับ…เชิญหยามหน้าประชาชี
เพราะแรงกดย่อมเท่ากับแรงสะท้อน
คืนกระดอนกระเด้งทวนหวนเร็วรี่
แม้ด้านได้อายอดคดเสนีย์
มิอาจหนีสหบาทแค้นราษฏร์เอย

โซ…เซอะเซอ
9 กรกฎาคม 2565
หัวข้อ: Re: ...ดอกสร้อยลอยลม...
เริ่มหัวข้อโดย: โซ...เซอะเซอ ที่ 23 กรกฎาคม 2022, 09:53:AM


… เรื่องกล้วยกล้วย…

กินเอ๋ยกินกล้วย
มิฉกฉวยคำโต เรียกโง่ไหม
กล้วยน้ำว้ากล้วยหอม พร้อมแจกใคร-
ผู้สนใจ แลกนิยามความเป็นคน
ชวนสมเพชเวทนา เรียงหน้าพยัก
เบิ่งภาพลักษณ์ พฤติกรรม นำโจรปล้น
เยี่ยงมนุษย์สเปโต หลงโอ่ตน
เน่าเสียจนมิรู้จัก ศักดิ์ศรีเอย

โซ…เซอะเซอ
23 กรกฎาคม 2565
หัวข้อ: Re: ...ดอกสร้อยลอยลม...
เริ่มหัวข้อโดย: โซ...เซอะเซอ ที่ 24 กรกฎาคม 2022, 11:56:AM


…งบงับ…


งบเอ๋ยงบงับ
ช่างลึกลับซับซ้อนซ่อนปมเหลือ
ห้ามตรวจสอบแถมยังอ้างอย่างคลุมเครือ
ขอเพียงเชื่อความซื่อสัตย์เต็มอัตรา
อย่าเที่ยวถามจี้จุด เดี๋ยวหลุดบอก
เผยทองลอกเห็นดั่งข้อครหา
ความมั่นคงมั่งคั่งสั่งสมมา
เปรียบอ้อยคาปากช้างยากง้างเอย

โซ…เซอะเซอ
24 กรกฎาคม 2565
หัวข้อ: …นายกอ...
เริ่มหัวข้อโดย: โซ...เซอะเซอ ที่ 09 กรกฎาคม 2023, 07:43:AM


…นายกอ…

นายเอ๋ยนายกอ
เบิ่งตารอนายจนเพลียละเหี่ยจิต
ข่าวถูกกลุ้มรุมสกัด อัดเต็มฤทธิ์
เรื่องขุดคุ้ยแนวความคิด ล้างบิดเบือน
ข้างฝ่ายพวกกเฬวราก ฟากหางแถว
ส่งซิกแนล* ดักปล้นฉ้อฉลเกลื่อน
โหนหลักโง้งจนงอ…แจ้งต่อ เตือน
ก่อนบาจา**มาเยี่ยมเยือนผองเพื่อนเอย

โซ…เซอะเซอ
9 กรกฎาคม 2566


*ซิกแนล : (Signal) สัญญาณ
**บาจา : ยี่ห้อรองเท้า เป็นที่นิยมเรื่องรองเท้านักเรียนหัวข้อ: …โอ้รัก...
เริ่มหัวข้อโดย: โซ...เซอะเซอ ที่ 02 สิงหาคม 2023, 09:13:AM


…โอ้รัก…


“…ตัวตายยังรักภักดีต่อเธอไม่หวั่นไหว
รักเรืองรองผ่องใส
    เอารักฝากโลกลอยลมไว้สิ้นใจ
รักยังไม่ตายไม่ตรม (รักยังไม่ตรม)
    รักปักตรึงถึงภพหน้า
ความรักเหนือกว่าคำกวีเอ่ยชม
ถึงโลกมลายสูญตามสายลม
ไม่เคยระทมชื่นชมเพียงรักเดียว…”


yCDtOLuI6Lg

…ตำนานในความทรงจำ…
[โอ้รัก : เศรษฐา ศิระฉายา & The Impossibles]


วานเอ๋ยวานกลอน
ฝากเว้าวอนอ้อนเดือนเป็นเพื่อนฝัน
ก่อนเอื้อมหยิบคว้าดาวสกาวนั้น
มารับขวัญผูกแขวนแทนดวงใจ
แล้วกลั่นหยาดคำหอมถนอมห่วง
กล่อมพุ่มพวงผ่านวรรคด้วยรักใคร่
จรดวลีจุมพิตแนบชิดหทัย
ตราบอาลัยแม้พรากจากรักเอย

Soul Searcher
Inspired to write 2/8/2023

หัวข้อ: Re: ...ดอกสร้อยลอยลม...
เริ่มหัวข้อโดย: ดอกกระเจียว ที่ 02 สิงหาคม 2023, 07:18:PM
ชายเอ๋ยชายชรา
ส่องตาไปอันใดดูก็พร่ามัวหมอง
จึงได้แว่นแสนหวงไว้ครอบครอง
เพื่อการมองจ้องถนัดแลชัดเจน

ตั้งแต่คราสิบเก้าโน้นครั้นได้หรี่
แม้แต่หำแมงหมี่ยังแลเห็น
ทุกวันนี้เปียนไป๋ให้ลำเค็ญ
ดูหำช้างยังยากเย็นเสียจริงเอย


 emo_26 emo_26 emo_32 emo_32 emo_32 emo_32