พิมพ์หน้านี้ - ** ๑๔ พฤศจิกายน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง **

ชุมชน บ้านกลอนไทย

จิปาถะ => เรื่องซึ้งๆ => ข้อความที่เริ่มโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 14 พฤศจิกายน 2019, 07:48:AMหัวข้อ: ** ๑๔ พฤศจิกายน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง **
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 14 พฤศจิกายน 2019, 07:48:AM

(https://i.ibb.co/GsGJM2W/14.png) (https://ibb.co/hXrMdWB)


หัวข้อ: Re: ** ๑๔ พฤศจิกายน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง **
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 14 พฤศจิกายน 2019, 07:49:AM

(https://i.ibb.co/41gMPtv/14.png) (https://ibb.co/vXvmZqy)


หัวข้อ: Re: ** ๑๔ พฤศจิกายน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง **
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 14 พฤศจิกายน 2019, 07:52:AM

** ๑๔ พฤศจิกายน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง **
><><><><><><
ความเป็นมาของวันที่ 14 พฤศจิกายน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"
๐ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น อันกอปรด้วยพระอัจฉริยภาพ พระวิสัยทัศน์อันกว้างไกล พระราชอุตสาหะวิริยะ
และการที่ทรงสละเวลาส่วนพระองค์แม้ในยามดึกดื่นค่ำคืนอย่างเหน็ดเหนื่อยตรากตรำ พระวรกายมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน
นับตั้งแต่ที่เสด็จพระราชดำเนินทรงเยือนราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2498
ทรงพบว่าราษฎรเดือดร้อนพืชผลเสียหายจากทั้งฝนแล้งและน้ำท่วม
ทำให้ทรงเกิดแนวคิดในการแก้ปัญหาทุกข์ร้อนของราษฎรอย่างฉับพลันในขณะนั้นว่า
”สมควรที่จะสร้างฝายหรือเขื่อนขนาดเล็ก (Check dams) และอ่างเก็บน้ำจำนวนมากขวางทางน้ำ
เพื่อป้องกันหรือลดความรุนแรงการไหลบ่า และเก็บกักน้ำไว้ในฤดูแล้งซึ่งเป็นการบรรเทาสภาวะแห้งแล้งได้ทางหนึ่ง”
ที่สำคัญทรงเกิดประกายความคิดด้วยความมั่นพระทัยว่าน่าจะนำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาช่วยให้เกิดฝนได้
และน่าจะมีวิธีการที่จะรวมเมฆที่กระจายอยู่ในท้องฟ้าแต่ลอยผ่านพื้นที่แห้งแล้งไปหมดดังที่ทรงสังเกตเห็น
ในขณะนั้นให้เมฆเหล่านั้นรวมตัวกันเกิดเป็นฝนตกลงสู่พื้นที่แห้งแล้งดังกล่าวได้
อันเป็นเป็นต้นกำเนิดของแนวพระราชดำริที่ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาจนเป็น
“โครงการพระราชดำริฝนหลวง” ในปัจจุบัน
...................................
ขอบคุณข้อมูลจาก
ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน www.huahin.royalrain.go.th (http://www.huahin.royalrain.go.th)