พิมพ์หน้านี้ - โคลงแฝงกลอน

ชุมชน บ้านกลอนไทย

บทประพันธ์กลอนและบทกวีเพราะๆ => ห้องฝึกเขียนกลอนตามฉันทลักษณ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: toshare ที่ 23 มีนาคม 2019, 08:01:PMหัวข้อ: โคลงแฝงกลอน
เริ่มหัวข้อโดย: toshare ที่ 23 มีนาคม 2019, 08:01:PM

โคลงดั้น ตรีพิธพรรณ

@ ข้าฯจักร่ำร่ายร้อง........สรรเสริญ
เช้าค่ำสุขจำเริญ.............แกร่งกล้า
เมตตารักผอง เพลิน........โอ่อ่า
มุมุ่งมั่นสร้างหล้า............สู่สรวง

@ เมตตารักเรียกร้อง......กระทำ
บ เล่นลวงเล่ห์นำ...........กลั่นแกล้ง
"ตัดตน"เพื่อผู้ระกำ.........อธรรมแย่ง
พลีร่วมขจัดร้ายแล้ง........สุขศานต์

เชิญอ่าน แบบ
กลอนเจ็ด (3-2-2) ครับ

- สัมผัสระหว่างบท กลอน
เปลี่ยนจากปกติ ท้ายวรรคสอง เป็น
๑) ท้ายวรรคหนึ่ง (ควรเป็น เสียงจัตวา)
๒) วรรคสอง คำที่ ๓ (โคลงดั้นตรีพิธพรรณ) *** ครั้งนี้ครับ
หรือ คำที่ ๕ (โคลงดั้น วิวิธมาลี/บาทกุญชร)

ขอบคุณครับ คุณ Soul Master
ที่นำเสนอแนวแปลกใหม่


หัวข้อ: Re: โคลงแฝงกลอน
เริ่มหัวข้อโดย: toshare ที่ 25 มีนาคม 2019, 04:50:PM

โคลงดั้น วิวิธมาลี

@ สรรเสริญทุกค่ำเช้า.........พระทรงฤทธิ์
โปรดพระพรประสิทธิ์...........สุภาพล้ำ
เมตตารัก"หลงผิด".............มิเหยียบย่ำ
ธรรมส่งสุขสร้างค้ำ..............ทั่วสกล

@ แท้ธรรมพึงเลิศด้วย.........การกระทำ
ณ ทุกกาลแห่งหน...............มิละเว้น
ใจจริงสว่างส่องนำ..............ประจักษ์เด่น
มุมุ่งมั่นไม่เร้นสร้าง..............สุขเสมอ

เชิญอ่านแบบ
กลอนแปด (3-2-3) ครับ

- สัมผัสระหว่างบท กลอน
เปลี่ยนจากปกติ ท้ายวรรคสอง เป็น
๑) ท้ายวรรคหนึ่ง (ควรเป็น เสียงจัตวา)
๒) วรรคสอง คำที่ ๓ (โคลงดั้นตรีพิธพรรณ)
หรือ คำที่ ๕ (โคลงดั้น วิวิธมาลี/บาทกุญชร) *** ครั้งนี้ครับ

ขอบคุณครับ คุณ Soul Master
ที่นำเสนอแนวแปลกใหม่