พิมพ์หน้านี้ - ทะลุ่มปุ่มปู ทุสุมุดุ อุสานารี โกวาปาเปิด จกจี้รี้ไร

ชุมชน บ้านกลอนไทย

บทประพันธ์กลอนและบทกวีเพราะๆ => ห้องฝึกเขียนกลอนตามฉันทลักษณ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: พาสี ไกลชนบท ที่ 12 มีนาคม 2019, 11:42:AMหัวข้อ: ทะลุ่มปุ่มปู ทุสุมุดุ อุสานารี โกวาปาเปิด จกจี้รี้ไร
เริ่มหัวข้อโดย: พาสี ไกลชนบท ที่ 12 มีนาคม 2019, 11:42:AM
ทะ เลถมยกขึ้น..............จัดสรร
ลุ่ม ลึกเล่นลิ้นกัน............มิดเม้น
ปุ่ม ป่ำตุตนคัน...............รู้อยู่
ปู ติตนหลบเร้น..............ด่างพร้อยผลัดเอา

ทุ ราคมห่างโพ้น............ชวนกัน
สุ จิตรจาโจษจัน............ว่าไว้
มุ ลุตอวดขบขัน.............เล่าเรื่อง
ดุ ริยางค์เล่นให้.............กล่อมผู้เคลิ้มตาม

อุ ดมคติสร้าง...............ฝากฝัน
สา ธุภวังค์สวรรค์...........สบถแล้ว
นา นาจะให้นั่น.............โน่นนี่
รี ริว่ากลมแคล้ว............อย่าข้องขัดใจ

โก มลนอบนบไหว้............หันหวน
วา ทะฟังนุ่มนวล..............คัดเค้า
ปา หี่แสดงชวน...............พร่ำพล่าม
เปิด ปากถ่มทางเต้า..........อย่าไว้วางใจ

จก พลหวังคะแนนไว้..........เห็นการณ์
จี้ กอปรกิจกลับพาล...........ไป่แก้
รี้ รี่อยู่ยาวนาน.................ประโยชน์ ผลแล
ไร นโยบายเมินแล้............หลอกต้มประชาปูติ - บูด, เน่า
ทุราคม - การถึงลําบาก, การอยู่ทางไกล
มุลุต - ปาก
ดุริยางค์ - เครื่องดีดสีตีเป่า
อุดมคติ - จินตนาการที่ถือว่าเป็นมาตรฐานแห่งความดี ความงาม
ปาหี่ - การแสดงกลของนักแสดงเร่ร่อนตามที่ต่าง ๆ
[/font]