พิมพ์หน้านี้ - ก รุ ณ า อ ย่ า เ อ่ ย น า ม ค ว า ม ห่ ว ง ใ ย

ชุมชน บ้านกลอนไทย

บทประพันธ์กลอนและบทกวีเพราะๆ => กลอนเปล่า => ข้อความที่เริ่มโดย: นานะ ที่ 07 กุมภาพันธ์ 2013, 10:23:PMหัวข้อ: ก รุ ณ า อ ย่ า เ อ่ ย น า ม ค ว า ม ห่ ว ง ใ ย
เริ่มหัวข้อโดย: นานะ ที่ 07 กุมภาพันธ์ 2013, 10:23:PMภายใต้คำสัญญา
ฉันมิรู้ว่าคุณจะรักษาได้นานแค่ไหน
แต่ภายใต้ความทรงจำของหัวใจ
ฉันจะบันทึกคุณไว้ ต ร า บ นิ รั น ด ร์

ภายใต้การเดินทางของชีวิต
ฉันไม่ขอให้คุณอุทิศความรักเพื่อฉัน
กรุณาอย่าด่วนมอบความผูกพัน
เพราะกับดักของความใฝ่ฝัน  มั น น่ า ก ลั ว !

' ค ว า ม  รั ก '  บอกกับฉันว่า  ' อ ย่ า รั ก '
ฉันเคยประจันประจักษ์...จนริ้วรอยบาดแผลแห่งรักฝังลึกไปทั่ว
ขณะเอ่ยนามความห่วงใย  คุณอาจหลงทางในความมืดมัว
แ ล ะ ฉั น อ า จ ห ล ว ม ตั ว ม อ บ หั ว ใ จ

' หากว่ารักของคุณคือเมล็ดพันธุ์พืชที่มิอาจงอกเงยบนดินผืนแล้ง
โปรดอย่าเริ่มหว่านรักลงบนผืนดินแปลง...ซึ่งยังมิได้พรวนไถ
หากรักของคุณสัมผัสได้เพียงจินตนาการและความฝันใฝ่
ฉั น ค ง มิ อ า จ เ อื้ อ ม มื อ ไ ป แ ต ะ ต้ อ ง คุ ณ '

หากจุดนัดพบคือสมรภูมิแห่งคราบน้ำตา
ฉันจักซุกซ่อนความปรารถนาไว้เป็นเพียงแรงหนุน
กรุณาอย่าเอ่ยนามความห่วงใย  ภ า ย ใ ต้ ค ว า ม รั ก ซึ่ ง ไ ร้ แ ร ง บุ ญ
เพราะเราทั้งสองมิอาจเก็บเกี่ยวความหวานละมุนได้แท้จริง(http://www.klonthaiclub.com/pic/bar_053.gif) (http://www.klonthaiclub.com)ขอบคุณรูปภาพจาก Full House


หัวข้อ: Re: ก รุ ณ า อ ย่ า เ อ่ ย น า ม ค ว า ม ห่ ว ง ใ ย
เริ่มหัวข้อโดย: แป้งน้ำ ที่ 08 กุมภาพันธ์ 2013, 04:01:PM


(http://dl10.glitter-graphics.net/pub/1225/1225900tps34zjsie.gif) (http://www.klonthaiclub.com/)

ภาพฝันที่เธอสร้างขึ้นมา
มันจะทำให้ฉันเสียน้ำตา . .. รู้ไหม?
วันนี้เธอถูกใจฉัน ~ วันข้างหน้าเธอจะถูกใจใคร?
วันนี้ . . คือฉันที่เธอห่วงใย . ..
วันข้างหน้าอาจไม่เหลือแม้แต่ที่จะยืนหายใจ . .. ใกล้ ~ ใกล้เธอ

กรุณาอย่าบอกว่าห่วงใย
ถ้าหากเป็นแค่คำพูดที่ใช้จนเกร่อ
กรุณาอย่าสร้างความผูกพัน . . . กับฉันเลยเธอ
หากยังหาคำตอบของใจไม่เจอ . ..
กรุณาหยุดคำพูดเพ้อเจ้อ . .. ของเธอซะที~*


(http://dl4.glitter-graphics.net/pub/677/677254ym1unheqna.gif) (http://www.klonthaiclub.com/)


หัวข้อ: Re: ก รุ ณ า อ ย่ า เ อ่ ย น า ม ค ว า ม ห่ ว ง ใ ย
เริ่มหัวข้อโดย: pat-q ที่ 08 กุมภาพันธ์ 2013, 07:51:PM

อย่าเอ่ยคำว่า...ห่วงใย

ในเมื่อเธอ ยังจะไป จากฉัน

อย่าเสแสร้ง แกล้งห่วงอาลัยกัน

ในเมื่อความสำคัญ ฉันไม่มี


รีบเดินออกไป...ห่าง-ห่าง

หัวใจฉันยิ่งเปราะบางอยู่..เวลานี้

ฉันหายใจอยู่ได้ แม้ไม่มีเธอก็ตามที

จะเก็บคืนความรักดี-ดี ...>

      เอาไว้ให้คนที่..เขา จ ริ ง ใ จ


หัวข้อ: Re: ก รุ ณ า อ ย่ า เ อ่ ย น า ม ค ว า ม ห่ ว ง ใ ย
เริ่มหัวข้อโดย: รการตติ ที่ 09 กุมภาพันธ์ 2013, 12:03:AM
(http://www.series.in.th/_files/news/2010_06_13_143635_xdruhy98.jpg)


ภายใต้คำสัญญา
ฉันมิรู้ว่าคุณจะรักษาได้นานแค่ไหน
แต่ภายใต้ความทรงจำของหัวใจ
ฉันจะบันทึกคุณไว้ ต ร า บ นิ รั น ด ร์

ภายใต้การเดินทางของชีวิต
ฉันไม่ขอให้คุณอุทิศความรักเพื่อฉัน
กรุณาอย่าด่วนมอบความผูกพัน
เพราะกับดักของความใฝ่ฝัน  มั น น่ า ก ลั ว !

' ค ว า ม  รั ก '  บอกกับฉันว่า  ' อ ย่ า รั ก '
ฉันเคยประจันประจักษ์...จนริ้วรอยบาดแผลแห่งรักฝังลึกไปทั่ว
ขณะเอ่ยนามความห่วงใย  คุณอาจหลงทางในความมืดมัว
แ ล ะ ฉั น อ า จ ห ล ว ม ตั ว ม อ บ หั ว ใ จ

' หากว่ารักของคุณคือเมล็ดพันธุ์พืชที่มิอาจงอกเงยบนดินผืนแล้ง
โปรดอย่าเริ่มหว่านรักลงบนผืนดินแปลง...ซึ่งยังมิได้พรวนไถ
หากรักของคุณสัมผัสได้เพียงจินตนาการและความฝันใฝ่
ฉั น ค ง มิ อ า จ เ อื้ อ ม มื อ ไ ป แ ต ะ ต้ อ ง คุ ณ '

หากจุดนัดพบคือสมรภูมิแห่งคราบน้ำตา
ฉันจักซุกซ่อนความปรารถนาไว้เป็นเพียงแรงหนุน
กรุณาอย่าเอ่ยนามความห่วงใย  ภ า ย ใ ต้ ค ว า ม รั ก ซึ่ ง ไ ร้ แ ร ง บุ ญ
เพราะเราทั้งสองมิอาจเก็บเกี่ยวความหวานละมุนได้แท้จริง(http://www.klonthaiclub.com/pic/bar_053.gif) (http://www.klonthaiclub.com)ขอบคุณรูปภาพจาก Full House


(http://uc.exteenblog.com/kadeart/images/secreteh_kadeart.jpg)

นามของความห่วงใย ก็ มี หั ว ใ จ
ไม่ว่านามความห่วงใย จะอยู่ในรูปใด ผู้ชายหรือผู้หญิง
ความรู้สึกของความ 'ห่ ว ง' ไม่เคยสะดุดหยุดนิ่ง
และก็ไม่เคยประวิง 'ใ ย'  ซึ่งสานไว้ด้วยรักแห่งความผูกพัน

กลับยิ่งอยากเอ่ยนามความห่วงใย
และอยากถามว่าอุทิศได้ไหมให้ฉัน
เยื่อแห่งเส้น  บ า ง บ า ง  ที่โยงหัวใจเข้าไว้ด้วยกัน
จะยืนยันว่าไม่ใช่ความฝันอันน่ากลัวที่สลัวจนเป็นเงาดำ
 
' ค ว า ม ห่ ว ง ใ ย ' ไม่เคยบอกกับฉันว่า ' อ ย่ า ห่ ว ง ใ ย '
ความรักก็ใช่ ไม่เคยบอกฉันเช่นนั้นสักคำ
ขณะเอ่ยนามความรัก คุณอาจจะคิดว่าฉันเพ้อพร่ำ
และขณะที่เคยบอบช้ำ ฉันก็เชื่อว่าไม่ใช่การกระทำในนามความห่วงใย

ตรรกะความห่วงใยในนามแห่งความรัก
ไ ม่ มี ท ฤ ษ ฎี ใด จั ก เ ขี ย น เ ป็ น สู ต ร สำ เ ร็ จ ขึ้ น ม า ไ ด้
น้ำตา ที่ปริ่มแก้มรินไหล
เกิดจากความตื้นตันใจที่สัมผัสได้ในนามแห่งความห่วงใยที่แท้จริง

(http://www.klonthaiclub.com/pic/bar_054.gif) (http://www.klonthaiclub.com)
                                         รการตติ

                                          ขอบคุณภาพจาก Google ครับ


หัวข้อ: Re: ก รุ ณ า อ ย่ า เ อ่ ย น า ม ค ว า ม ห่ ว ง ใ ย
เริ่มหัวข้อโดย: Shumbala ที่ 09 กุมภาพันธ์ 2013, 02:02:PM
ขณะ-เอ่ยนาม ค ว า ม รั ก
เธอมิได้ทอถักเส้นใย ห่ ว ง ห า ร่วมด้วยละหรือ??
และแม้เธอจะเรียกขานผ่านร้อยพันชื่อ
มันยังคงคือ ค ว า ม ห่ ว ง ใ ย ถึงกันและกัน

เมื่อความรักรจนา คำ ร้ อ ง
ความห่วงใยก็ได้ใส่ท่วง ทำ น อ ง ของบทเพลงความผูกพัน   
สู่คีตบรรเลงแม้ในขณะสำเนียงอาจ เ งี ย บ งั น
ณ.ดินแดนแห่งนั้น ฉั น จะ ไ ด้ พ บ เ ธ อ  ในทุกความห่างไกล

*****


หัวข้อ: Re: ก รุ ณ า อ ย่ า เ อ่ ย น า ม ค ว า ม ห่ ว ง ใ ย
เริ่มหัวข้อโดย: อัญชัน ที่ 16 มีนาคม 2013, 10:39:PM
(http://www.klonthaiclub.com/pic/bar_044.gif) (http://www.klonthaiclub.com)


กลัวฉันเสียใจ?

อย่าอ้างเลยว่า เธอเกรงฉันจะเสียใจ
หากจะกล่าวคำลา เพราะว่าเธอมีใหม่
เพราะใจฉันมันด้านชาเกินกว่าจะรู้สึกอีก
ซ้ำ ซ้ำ ความเสียใจเธอเพียรมอบให้
สารพัดคำขอโทษ ขออภัย และขอกลับมาเริ่มต้นใหม่
เพียงเพื่อเธอจะได้กลับมาทำร้ายฉันอีกครั้ง
 
อย่าบอกอีกเลยว่าฉันคือคนดีที่หนึ่ง
เพราะมันย้ำบอกว่าเธอมีที่สองที่สามถัดไป
และฉันคือคนสุดท้ายที่เธอคิดถึงยามไปไม่ได้กับเธอเหล่านั้น
สุดท้ายก็ "ตายรัง" เธอบอก   แต่ฉันไม่ซึ้ง

บอกฉันตรง ตรง ว่าหมดรัก
เพราะคำรักของเธอพันธนาการฉันไว้เนิ่นนานเกินไป
ปล่อยฉันไป....  บอกลาฉัน....  ไม่ต้องหวั่นว่าฉันจะเสียใจ
เธอไม่กล้าเอ่ย เพราะไม่อยากทำร้าย ...จริงหรือ?
เธอเห็นแก่ตัว?....หรือเธอกลัวฉันเสียใจ?
(http://www.klonthaiclub.com/pic/nature_007.jpg) (http://www.klonthaiclub.com)


หัวข้อ: Re: ก รุ ณ า อ ย่ า เ อ่ ย น า ม ค ว า ม ห่ ว ง ใ ย
เริ่มหัวข้อโดย: ♥หทัยกาญจน์♥ ที่ 17 มีนาคม 2013, 11:24:AM
(http://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/482874_444479262296571_1056658065_n.jpg)


กรุณาอย่าเอ่ยนาม "ค ว า ม ห่ ว ง ใ ย"
หากเป็นสิ่งที่ใจ ไม่ได้คิดเช่นนั้น
กรุณาอย่าเอ่ยนาม "ค ว า ม รั ก" กัน
คนที่เจ็บคงเป็นฉัน...นั้นเรื่องจริง

กรุณาอย่าเอ่ยนาม "ค ว า ม คิ ด ถึ ง"
หากมองฉันเป็นที่พึ่งเพราะทุกสิ่ง-
เพราะทุกอย่างของเราเฝ้าแอบอิง
แล้ววันหนึ่งเธอก็ทิ้ง...และเดิน จาก ฉันไป

หทัยกาญจน์
๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕


ขอบคุณรูปภาพจากStatus Of Love