รูปตกแต่งเว็บไซต์ โค้ดกลอน

เส้นคั่น หน้า 1 เส้นคั่น หน้า 2 เส้นคั่น หน้า 3 เส้นคั่น หน้า 4
     
ภาพคู่รัก (lover) ภาพอารมณ์ (felling) ภาพสดใส (happy)
ภาพการ์ตูน (cartoon) ภาพธรรมชาติ (nature) ภาพเทศกาล(even)
ภาพตลก (joke) ภาพทักทาย (hello)