รบกวนถอดความ เรื่องอีเหนา ประโยคนี้ทีค่ะๆ (ส่งพรุ่งนี้แล้ว ช่วยทีค่ะ)

รบกวนถอดความ เรื่องอีเหนา ประโยคนี้ทีค่ะๆ (ส่งพรุ่งนี้แล้ว ช่วยทีค่ะ)

(1/1)

zeallzzz:

จึงยับยั้งฟังองค์พระยงยศ       จะกำหนดให้ตั้งค่ายมั่น
กองทัพนับแสนแน่นนันต์        พร้อมกันหยุดอยู่ที่ชายไพร


    เมื่อนั้น                           ท้าวกะหมังกุหนิงเป็นใหญ่
เร่งรีบรี้พลสกลไกร                มาใกล้ทิวทุ่งธานี
เห็นและหานธารน้ำไหลหลั่ง     ร่มไทรใบบังสุริย์ศรี
จึงดำรัสตรัสสั่งเสนี                ให้ตั้งที่นาคนามตามตำรา


    บัดนั้น                                 ดะหมังรับสั่งใส่เกศา
ออกมาเกณฑ์กันดังบัญชา           ให้โยธาถางที่นี่นัน
ทำค่ายหน้าค่ายหลังตั้งบรรจบ       ยกหอรบขึ้นปรับสับวิหลั่น
ชักปีกกาขึงไปถึงกัน                   ผูกราวสามชั้นขันชะเนาะ
หว่างป้อมเป็นจังหวะระยะแย่ง       ใส่บังตางาแซงมั่นเหมาะ
พูนดินเต็มตามสนามเพลาะ           ไม้ไผ่เจาะรวงป้องเป็นช่องปืน
บ้างปลูกโรงรถคชา                     ทั้งที่ผูกช้างม้ามิให้ตื่น
เสาตะลุงหลักแหล่งแปลงปืน         พ่างพื้นปราบเลี่ยนเตียนตา
บ้างเร่งทำตำหนักน้อยใหญ่           เพิงรายรอบในซ้ายขวา
ข้างนอกค่ายปักขวากดาษดา        ชักเขื่อนเข้าหาประจบมุม
บ้างจัดคนลำลองทุกกองเกณฑ์     ออกตระเวนนั่งทางวางหลุม
คอยเล็ดลอดสอดแนมจับกุม        ชั้นในให้ประชุมจตุรงค์

      เมื่อนั้น                             ท้าวกะหมังกุหนิงสูงส่ง
เห็นค่ายเสร็จพลันมั่นคง             จึงชวนองค์โอรสธิบดี
ตรัสเรียกสองราชอนุชา             เสด็จจากรถาเรืองศรี
พร้อมด้วยกิดาหยันเสนี             จรลีขึ้นสุวรรณพลับพลา

ได้โปรดช่วยด้วยนะคะ เพราะต้องแปลส่งครู 

ส่งพรุ่งนี้แล้วอะค่ะ TT ช่วยทีค่ะ 

สายใย:
อ้างจาก: zeallzzz ที่ 16 พฤศจิกายน 2009, 09:03:pm


จึงยับยั้งฟังองค์พระยงยศ       จะกำหนดให้ตั้งค่ายมั่น
กองทัพนับแสนแน่นนันต์        พร้อมกันหยุดอยู่ที่ชายไพร


    เมื่อนั้น                           ท้าวกะหมังกุหนิงเป็นใหญ่
เร่งรีบรี้พลสกลไกร                มาใกล้ทิวทุ่งธานี
เห็นและหานธารน้ำไหลหลั่ง     ร่มไทรใบบังสุริย์ศรี
จึงดำรัสตรัสสั่งเสนี                ให้ตั้งที่นาคนามตามตำรา


    บัดนั้น                                 ดะหมังรับสั่งใส่เกศา
ออกมาเกณฑ์กันดังบัญชา           ให้โยธาถางที่นี่นัน
ทำค่ายหน้าค่ายหลังตั้งบรรจบ       ยกหอรบขึ้นปรับสับวิหลั่น
ชักปีกกาขึงไปถึงกัน                   ผูกราวสามชั้นขันชะเนาะ
หว่างป้อมเป็นจังหวะระยะแย่ง       ใส่บังตางาแซงมั่นเหมาะ
พูนดินเต็มตามสนามเพลาะ           ไม้ไผ่เจาะรวงป้องเป็นช่องปืน
บ้างปลูกโรงรถคชา                     ทั้งที่ผูกช้างม้ามิให้ตื่น
เสาตะลุงหลักแหล่งแปลงปืน         พ่างพื้นปราบเลี่ยนเตียนตา
บ้างเร่งทำตำหนักน้อยใหญ่           เพิงรายรอบในซ้ายขวา
ข้างนอกค่ายปักขวากดาษดา        ชักเขื่อนเข้าหาประจบมุม
บ้างจัดคนลำลองทุกกองเกณฑ์     ออกตระเวนนั่งทางวางหลุม
คอยเล็ดลอดสอดแนมจับกุม        ชั้นในให้ประชุมจตุรงค์

      เมื่อนั้น                             ท้าวกะหมังกุหนิงสูงส่ง
เห็นค่ายเสร็จพลันมั่นคง             จึงชวนองค์โอรสธิบดี
ตรัสเรียกสองราชอนุชา             เสด็จจากรถาเรืองศรี
พร้อมด้วยกิดาหยันเสนี             จรลีขึ้นสุวรรณพลับพลา

ได้โปรดช่วยด้วยนะคะ เพราะต้องแปลส่งครู 

ส่งพรุ่งนี้แล้วอะค่ะ TT ช่วยทีค่ะ 


...ประโยคนี้หรือว่า หน้านี้ ละจ้ะเนี่ย อิ ๆ ...

เหมันต์กาล:
จึงยับยั้งฟังองค์พระยงยศ       จะกำหนดให้ตั้งค่ายมั่น
กองทัพนับแสนแน่นนันต์        พร้อมกันหยุดอยู่ที่ชายไพร
  แปล  สั่งให้หยุดทัพที่มีทหารนับแสนคนที่ชายป่า
เมื่อนั้น                           ท้าวกะหมังกุหนิงเป็นใหญ่
เร่งรีบรี้พลสกลไกร                มาใกล้ทิวทุ่งธานี
เห็นและหานธารน้ำไหลหลั่ง     ร่มไทรใบบังสุริย์ศรี
จึงดำรัสตรัสสั่งเสนี                ให้ตั้งที่นาคนามตามตำรา
  แปล  ท้าวกระหมังกุหนิงเห็นมีลำธารมีร่มไทรจึงสั่งให้จัดตั้งค่ายตามตำรา
 บัดนั้น                                 ดะหมังรับสั่งใส่เกศา
ออกมาเกณฑ์กันดังบัญชา           ให้โยธาถางที่นี่นัน
ทำค่ายหน้าค่ายหลังตั้งบรรจบ       ยกหอรบขึ้นปรับสับวิหลั่น
ชักปีกกาขึงไปถึงกัน                   ผูกราวสามชั้นขันชะเนาะ
หว่างป้อมเป็นจังหวะระยะแย่ง       ใส่บังตางาแซงมั่นเหมาะ
พูนดินเต็มตามสนามเพลาะ           ไม้ไผ่เจาะรวงป้องเป็นช่องปืน
บ้างปลูกโรงรถคชา                     ทั้งที่ผูกช้างม้ามิให้ตื่น
เสาตะลุงหลักแหล่งแปลงปืน         พ่างพื้นปราบเลี่ยนเตียนตา
บ้างเร่งทำตำหนักน้อยใหญ่           เพิงรายรอบในซ้ายขวา
ข้างนอกค่ายปักขวากดาษดา        ชักเขื่อนเข้าหาประจบมุม
บ้างจัดคนลำลองทุกกองเกณฑ์     ออกตระเวนนั่งทางวางหลุม
คอยเล็ดลอดสอดแนมจับกุม        ชั้นในให้ประชุมจตุรงค์
  แปล  เสนาได้รับสั่งก็ออกมาเกนทหารตั้งค่ายทั้งค่ายหน้าค่ายหลังทำหอรบเอาไม้ไผ่เจาะรู้เป็นช่องไว้สำหรับยิงปืน
สร้างโรงช้างโรงม้าทั้งเร่งทำตำหนักทั้งเล็กและใหญ่มากมาย
ทั้งจัดคนออกตะเวนและวางกับดักพร้อมจับพวกสอดแนม
เมื่อนั้น                             ท้าวกะหมังกุหนิงสูงส่ง
เห็นค่ายเสร็จพลันมั่นคง             จึงชวนองค์โอรสธิบดี
ตรัสเรียกสองราชอนุชา             เสด็จจากรถาเรืองศรี
พร้อมด้วยกิดาหยันเสนี             จรลีขึ้นสุวรรณพลับพลา
  แปล  พอท้าวกะหมังกุหนิงเห็นค่ายเส็จก็ชวนลูกชายและน้องสองคนและผู้หญิง
เขาสู่ที่พัก
ตามที่เรียนมานะคับถ้าถูกก็ขออะภัยแต่ผมมั่นใจ99เปอร์อะว่าใช้
ผมเคยเรียนจำได้

สายใย:
รบกวนถอดความ เรื่องอีเหนา ประโยคนี้ทีค่ะๆ (ส่งพรุ่งนี้แล้ว ช่วยทีค่ะ)
จึงยับยั้งฟังองค์พระยงยศ       จะกำหนดให้ตั้งค่ายมั่น
กองทัพนับแสนแน่นนันต์        พร้อมกันหยุดอยู่ที่ชายไพร
เมื่อได้ฟังพระองค์สั่งให้หยุดเพื่อตั้งค่ายที่มั่นแล้ว กองทัพที่มีไพร่พลนับแสนคน จึง หยุดยั้งลงบริเวณชายป่าแห่งนั้น

    เมื่อนั้น                           ท้าวกะหมังกุหนิงเป็นใหญ่
เร่งรีบรี้พลสกลไกร                มาใกล้ทิวทุ่งธานี
เห็นและหานธารน้ำไหลหลั่ง     ร่มไทรใบบังสุริย์ศรี
จึงดำรัสตรัสสั่งเสนี                ให้ตั้งที่นาคนามตามตำรา
ฝ่ายท้าวกะหมังกุหนิง เมื่อเร่งให้กองทัพเดินทางมาถึงท้องทุ่งใกล้เมืองซึ่งมี
ภูมิประเทศเป็นป่าไม้ร่มรื่นมีลำธารไหลผ่าน จึงสั่งให้ตั้งค่าย เรียกว่านาคนาม
ตามตำรา(พิชัยสงคราม)
    บัดนั้น                                 ดะหมังรับสั่งใส่เกศา
ออกมาเกณฑ์กันดังบัญชา           ให้โยธาถางที่นี่นัน
ทำค่ายหน้าค่ายหลังตั้งบรรจบ       ยกหอรบขึ้นปรับสับวิหลั่น
ชักปีกกาขึงไปถึงกัน                   ผูกราวสามชั้นขันชะเนาะ

ฝ่ายเหล่าเสนา ครั้นได้รับคำสั่งแล้ว ก็สั่งให้ทหารก่อสร้างทำการปรับพื้นที่เพื่อตั้ง
ค่ายพักมีค่ายหน้ากับค่ายหลังมาบรรจบกัน มีหอรบยกสูงไว้สังเกตดูเหตุการณ์
บางพวกก็เตรียมทำวิหลั่น(คือค่ายที่เคลื่อนที่เพื่อรุกคืบหน้าไปได้)
และทำที่กำบังเป็นรูปปีกกาซ้ายขวาให้เชื่อมถึงกันได้ โดยผูกเชือกขันชะเนาะเป็นราว  3 ชั้น อย่างแน่นหนา

หว่างป้อมเป็นจังหวะระยะแย่ง       ใส่บังตางาแซงมั่นเหมาะ
พูนดินเต็มตามสนามเพลาะ           ไม้ไผ่เจาะรวงป้องเป็นช่องปืน
บ้างปลูกโรงรถคชา                     ทั้งที่ผูกช้างม้ามิให้ตื่น
เสาตะลุงหลักแหล่งแปลงปืน         พ่างพื้นปราบเลี่ยนเตียนตา

ระยะห่างระหว่างป้อมค่ายก็จะทำที่กำบังสายตาและฝังขวากหนามซ่อนไว้
บางก็ขุดดินมาถมทำที่กำบัง(สนามเพบาะ) ส่วนกำแพงไม้ไผ่ก็เจาะเป็นช่องให้กระบอกปืนลอดออกมาได้ 
บ้างก็สร้างโรงเก็บรถบ้างโรงช้างบ้าง ทำที่ผูกม้ากันตื่นเตลิดบ้าง
ปักเสาตะลุงยึดปืนใหญ่บ้าง บางพวกก็ขุดถากปราบหน้าดินให้ราบเตียนโล่งตา

บ้างเร่งทำตำหนักน้อยใหญ่           เพิงรายรอบในซ้ายขวา
ข้างนอกค่ายปักขวากดาษดา        ชักเขื่อนเข้าหาประจบมุม
บ้างจัดคนลำลองทุกกองเกณฑ์     ออกตระเวนนั่งทางวางหลุม
คอยเล็ดลอดสอดแนมจับกุม        ชั้นในให้ประชุมจตุรงค์

บ้างก็กำลังสร้างตำหนักเล็กบ้างใหญ่บ้าง มีเพิงพักล้อมรอบภายบในทั้งซ้ายขวา
ส่วนด้านนอกตำหนักก็ให้ปักขวากหนามไปจนทั่วพิ้นที่แล้วทำกำแพงดินให้บรรจบกัน
บางพวกก็รับหน้าที่ซุ่มดักจับพวกที่จะมาสอดแนม บางพวกก็ให้ออกไปสืบเสาะดูศัตรู
ส่วนชั้นในของค่ายให้เป็นที่ประชุมแม่ทัพนายกองสี่เหล่า

      เมื่อนั้น                             ท้าวกะหมังกุหนิงสูงส่ง
เห็นค่ายเสร็จพลันมั่นคง             จึงชวนองค์โอรสธิบดี
ตรัสเรียกสองราชอนุชา             เสด็จจากรถาเรืองศรี
พร้อมด้วยกิดาหยันเสนี             จรลีขึ้นสุวรรณพลับพลา

ครั้นท้าวกะหมังกุหนิง   เห็นทหารสร้างค่ายรบได้มั่นคงแข็งแรงดีแล้ว จึงตรัสชวน
พระราชโอรส และน้องชายทั้งสองพระองค์พร้อมด้วยเหล่ามหาดเล็ก
 ให้เสด็จลงจากรถพระที่นั่ง ขึ้นพักผ่อนยังพลับพลาที่ประทับโดยทันที

.....เรียนไม่ถึงครับ แปลไปเรื่อยเปื่อยตามใจ เอาไว้กันไม่มีงานส่งน่ะ อิ อิ...

    แต่ก็ขอขอบคุณท่าน "เหมันต์กาล"คนใจดีที่ร่วมช่วยเหลือน้อง ๆ   
   ที่มาขอความช่วยเหลือในบ้านกลอนแห่งนี้ด้วยครับพร้อม +1 จากใจจริง อิ ๆบ้านกลอนไทย:
อ้างจาก: เหมันต์กาล ที่ 16 พฤศจิกายน 2009, 09:47:pm

จึงยับยั้งฟังองค์พระยงยศ       จะกำหนดให้ตั้งค่ายมั่น
กองทัพนับแสนแน่นนันต์        พร้อมกันหยุดอยู่ที่ชายไพร
  แปล  สั่งให้หยุดทัพที่มีทหารนับแสนคนที่ชายป่า
เมื่อนั้น                           ท้าวกะหมังกุหนิงเป็นใหญ่
.......
....
...

.
ตามที่เรียนมานะคับถ้าถูกก็ขออะภัยแต่ผมมั่นใจ99เปอร์อะว่าใช้
ผมเคยเรียนจำได้


+1 ให้ท่าน เหมันต์กาล  สำหรับความมีน้ำใจครับ emo_54

ส่วนท่าน ลุงสายใย คะแนนเยอะแล้ว ชั่วโมงหน้าค่อยเอา   ฮ่าๆ   emo_26 emo_12 emo_26

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ