...เพลงค้างคาวกินกล้วย...

...เพลงค้างคาวกินกล้วย...

<< < (2/2)

ช่วงนี้ไม่ว่าง:
http://www.youtube.com/watch?v=3hxHTXk4LEQ#noexternalembed&feature=related


http://www.youtube.com/watch?v=FiSyLVJHFZk#noexternalembed&feature=related

ช่วงนี้ไม่ว่าง:
เพลงค้างคาวกินกล้วยที่เรารู้จักกันในทุกวันนี้เป็นเพลงไทย ครั้งแรกที่มีการนำเพลงนี้มาบันทึกเสียงให้ได้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายน่าจะเป็นในช่วงที่เพลงรำวงกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดยเพลงของวงสุนทราภรณ์ที่ชื่อว่าเพลง “รำวงรื่นเริงสำราญ” แต่งเนื้อร้องโดยสุรัฐ พุกกะเวส (ขออภัยที่เวลาสืบค้นข้อมูลมีจำกัดและไม่สามารถระบุปีที่เผยแพร่เพลงนี้ได้) มีเนื้อร้องขึ้นต้นว่า (ร้องคู่ชาย-หญิง) “รื่นเริง สำราญ สบาย / ทั้งใจ และกาย สนุกสุขศานติ์ / หนุ่มสาว ถึงคราว สราญ / ทุกคน ชื่นบาน สำราญฤทัย”


แต่คำบรรยายที่ภาคีสมาชิกราชบัณฑิตสำนักศิลปกรรม ประเภทวิจิตรศิลป์ สาขาดุริยางคกรรมของ อ. ชนก สาคริกบอกว่าทำนองเพลงนี้ที่เรารู้จักกันอยู่ในทุกวันนี้นั้น แต่แรกเริ่มแล้วไม่ได้ชื่อว่าเพลงค้างคาวกินกล้วย และเพลงค้างคาวกินกล้วยนั้นเป็นอีกเพลงหนึ่งต่างหาก  โดยยกเนื้อเพลงและโน้ตเพลง “ค้างคาว” ของคุณหญิงชิ้น ศิลปบรรเลง ซึ่งเป็นเพลงสำหรับสอนเด็กทางวิทยุโรงเรียนขึ้นมาเปรียบและพบว่าเป็นทำนองคนละทำนองกับที่เราได้ยินกันอยู่ในทุกวันนี้


จากการสอบถามผู้เชี่ยวชาญดนตรีไทย ได้ความว่าเพลงค้างคาวกินกล้วยที่เราได้คุ้นเคยกันอยู่ทุกวันนี้ที่จริงแล้วมีชื่อว่าเพลงลิงถอกกระดอเสือ   emo_45ปรากฏอยู่ในเพลงเรื่องเขมรใหญ่ (เพลงเรื่องคือชุดเพลงที่ประกอบด้วยเพลงย่อยๆ หลายเพลงเล่นต่อๆ กัน) โดยมีเพลงเร็วคือเพลงค้างคาวกินกล้วย (ที่ปรากฏในโน้ตเพลงของคุณหญิงชิ้น) เป็นเพลงเปิดชุด ส่วนเพลงลิงถอกกระดอเสือนั้นเป็นเพลงที่อยู่ในลำดับถัดๆ ลงไป แต่ด้วยความที่คนดนตรีมักจะเรียกชื่อเพลงรวมๆ โดยอาศัยชื่อเพลงแรกที่เปิดชุดเป็นหลัก ดังนั้น เพลงลิงถอกกระดอเสือจึงถูกเข้าใจผิดว่าเป็นเพลงค้างคาวกินกล้วยไปก็ด้วยเหตุนี้


ชื่อเพลงจริงๆ ที่ฟังดูตลกขบขันนี้สัมพันธ์กับบุคลิกของตัวดนตรีที่รื่นเริงและฉับไวด้วย ท่วงทำนองแบบนี้เอื้อให้นักดนตรีไทยที่มักติดตลกโปกฮาอยู่แล้วแต่งเนื้อเพลงในทำนองสนุกสนานเฮฮาลงไปด้วย ดังที่สุจิตต์ วงษ์เทศได้รื้อฟื้นเนื้อร้องเพลงนี้บางส่วนไว้อย่างกำกวมในงานเพลงชุด ดินหญ้าฟ้าแถน (พ.ศ. 2546) โดยเพลงค้างคาวกินกล้วยที่แต่งโดยสุจิตต์ วงษ์เทศ มีเนื้อร้องท่อนสุดท้ายว่า “เสือสะอิ้งลิงสะดุ้ง ลิงกระดุกกระดิกเสือ ลิงถอดเขี้ยวเสือ เสือถอดกางเกงลิง” (ฟังเพลงนี้ได้ที่ http://www.sujitwongthes.com/2009/08/ดินหญ้าฟ้าแถน-2546/)


ที่มา

http://www.oknation.net/blog/insanetheater/2010/11/28/entry-1

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[*] หน้าที่แล้ว