พิมพ์หน้านี้ - สมาน(ะ)ฉันท์ ลหุ๑

ชุมชน บ้านกลอนไทย ชุมชนสำหรับคนไทยผู้รักกลอน

บทประพันธ์กลอนและบทกวีเพราะๆ => ห้องฝึกเขียนกลอนตามฉันทลักษณ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: toshare ที่ 28 มกราคม 2023, 08:37:AMหัวข้อ: สมาน(ะ)ฉันท์ ลหุ๑
เริ่มหัวข้อโดย: toshare ที่ 28 มกราคม 2023, 08:37:AM
ขอบคุณ คุณพี พูนสุข
ที่ตั้งชื่อ ฉันท์


@ มุมุ่ง
ผดุงชาติ
จง! กล้าประกาศ
รักประชา

@ จะพลี
มิหนีหน้า
จะลุกท้า
อธรรม

สมานฉันท์
 [สะมานะ-, สะหฺมานนะ-] น.
ความพอใจร่วมกัน,
ความเห็นพ้องกัน