พิมพ์หน้านี้ - กลอนฉันท์ ๓

ชุมชน บ้านกลอนไทย ชุมชนสำหรับคนไทยผู้รักกลอน

จิปาถะ => เรื่องทั่วไป => ข้อความที่เริ่มโดย: toshare ที่ 08 มกราคม 2023, 10:02:PMหัวข้อ: กลอนฉันท์ ๓
เริ่มหัวข้อโดย: toshare ที่ 08 มกราคม 2023, 10:02:PM
กลอนฉันท์ ๓

ฉันทลักษณ์ :-
- ลักษณะ และ รับ-ส่งสัมผัส
แบบ กลอนสาม
- เพิ่ม ลหุ ๑ คำ ทุกวรรค
- ไม่บังคับสัมผัส
วรรค๓ กับ วรรค๔
(ยึดแบบกาพย์ฉันท์)

มี ๓ รูปแบบ คือ
๑) แบบ ทั่วไป
ไม่บังคับตำแหน่ง ลหุ

@ จะมุ่งมั่น
มุสรรค์สร้าง
"ระทม"*ห่าง
พิบัติ, พาล
@ ลดละกู
รู้ลุขาน
ผลิผ่องฌาณ
กระทำเทอญ

๒) แบบ ลหุนำ

@ จะมุ่งมั่น
มุสรรค์สร้าง
"ระทม"*ห่าง
พิบัติ, พาล
@ ละลด"กู"
ลุรู้ขาน
ผลิผ่องฌาณ
กระทำเทอญ

๓) แบบ ลหุกลาง

@ ลดผยอง
ตรองกระจ่าง
มุ่งมุสร้าง
สันติธรรม
@ "รัก"ริเริ่ม
เสริมกระทำ
ไป่ถลำ
โลกย์ระเริง