พิมพ์หน้านี้ - …ทอดฟ้า ครวญฉันท์ รังสรรค์ เคียงโคลง…

ชุมชน บ้านกลอนไทย ชุมชนสำหรับคนไทยผู้รักกลอน

บทประพันธ์กลอนและบทกวีเพราะๆ => ห้องฝึกเขียนกลอนตามฉันทลักษณ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: โซ...เซอะเซอ ที่ 03 มกราคม 2023, 07:52:AMหัวข้อ: …ทอดฟ้า ครวญฉันท์ รังสรรค์ เคียงโคลง…
เริ่มหัวข้อโดย: โซ...เซอะเซอ ที่ 03 มกราคม 2023, 07:52:AM


…ทอดฟ้า ครวญฉันท์ รังสรรค์ เคียงโคลง…


[วิชชุมมาลาฉันท์ ๘]

ทอดฟ้าครวญฉันท์………….รังสรรค์เคียงโคลง
หยาดเยิ้มใยโยง…….……..ชดช้อยชวนเชิญ
ชื่นชอบคำฉันท์………………ฟุ้งฝันพาเพลิน
ศัพท์ค้นดำเนิน…………....…ดำรวจดำรู


[โคลงสี่สุภาพ]

ครวญฉันท์เหลียวทอดฟ้า…..เคียงโคลง
เยื้อนหยาดเยิ้มใยโยง……….แช่มช้อย
ชวนจรัสจรรโลง………..…….เพลินเพลิด ใจเนอ
เฟ้นศัพท์ขานขับร้อย…………ซ่านซึ้งสราญหู


[วสันตดิลกฉันท์ ๑๔]

ทอดฟ้าผิฟุ้งวจนะแพรว………..กวะแก้วกวีกานท์
โคลงขับประหนึ่งสิระสราญ…...รส*ชาติระรึงแสน
คลอฉันท์ฉะอ้อนครุระบาย…….ลหุคล้ายมิคลอนแคลน
เหลือบ่าละมุนรุจิระแม้น………..มน*คร่ำคะนึงครวญ


[โคลงดั้นบาทกุญชร]

ทอดฟ้าผิว*ฟุ้ง…………………แพรวพราว
โคลงขับคล้ายบทเพลง….……อ่อนช้อย
เคียงฉันท์สื่อเรื่องราว…………พ้องพากย์
เฟ้นศัพท์นับร้อยร้อย………….เสนาะเสียง


*รส : ออกเสียง ระ-สะ
มน : ออกเสียง มะ-นะ
ผิว : ออกเสียง ผิ-วะ

Soul Searcher
Inspired to write 3/1/2023