พิมพ์หน้านี้ - …ทุกข์ให้รู้…

ชุมชน บ้านกลอนไทย ชุมชนสำหรับคนไทยผู้รักกลอน

บทประพันธ์กลอนและบทกวีเพราะๆ => กลอนธรรมะ+กลอนสอนใจ+กลอนธรรมชาติ+กลอนปรัชญา => ข้อความที่เริ่มโดย: โซ...เซอะเซอ ที่ 28 มิถุนายน 2022, 09:10:AMหัวข้อ: …ทุกข์ให้รู้…
เริ่มหัวข้อโดย: โซ...เซอะเซอ ที่ 28 มิถุนายน 2022, 09:10:AM

…ทุกข์ให้รู้….

รู้ทุกข์รู้แจ่มแจ้ง…………จริงจัง
ทะลุปรุโปร่งดัง…………มิตรแท้
จงอย่าคิดเกลียดชัง.….หนีห่าง ทุกข์เฮย
รู้จักจึ่งรู้แก้……….…….ทุกข์ร้อนจรหาย

Soul Searcher
Inspired to write 28/6/2022


หัวข้อ: …สมุทัยให้ละ…
เริ่มหัวข้อโดย: โซ...เซอะเซอ ที่ 28 มิถุนายน 2022, 09:11:AM

…สมุทัยให้ละ…

โหยหวนโหยไขว่คว้า…….กามคุณ
ภวตัณหาหนุน…….………เนื่องซ้อน
วิภวตัณหาจุน…….……….เจือขจิต
ละเหตุสามดับร้อน….….…สงบได้ดังถวิล

Soul Searcher
Inspired to write 28/6/2022

หัวข้อ: …นิโรธทำให้แจ้ง…
เริ่มหัวข้อโดย: โซ...เซอะเซอ ที่ 28 มิถุนายน 2022, 09:12:AM


…นิโรธทำให้แจ้ง…

ดายดับกิเลสนี้…………....ฉันใด
ลิ้มรสเพียงหทัย…………….หนึ่งพร้อม
วายวุ่นมิหวั่นไหว…………..ปรุงแต่ง ตามเฮย
อุเบกขาเหนี่ยวน้อม….…….ปล่อยร้างวางเฉย

Soul Searcher
Inspired to write 28/6/2022

หัวข้อ: …มรรคทำให้เจริญ…
เริ่มหัวข้อโดย: โซ...เซอะเซอ ที่ 28 มิถุนายน 2022, 09:14:AM

…มรรคทำให้เจริญ…

ทางตรงพบเพริศแพร้ว…….นิพพาน
โดย บ่ ต้องรอนาน….…….ชาตินี้
ปฏิบัติอย่างเชี่ยวชาญ…….ครบสม่ำ- เสมอเนอ
มรรคแปดชัดบ่งชี้….………สรรพสิ้นสังสาร

Soul Searcher
Inspired to write 28/6/2022