พิมพ์หน้านี้ - ๑ มิถุนายน ** วันดื่มนมโลก **

ชุมชน บ้านกลอนไทย ชุมชนสำหรับคนไทยผู้รักกลอน

จิปาถะ => เรื่องทั่วไป => ข้อความที่เริ่มโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 01 มิถุนายน 2022, 07:14:AMหัวข้อ: ๑ มิถุนายน ** วันดื่มนมโลก **
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 01 มิถุนายน 2022, 07:14:AM

(https://i.ibb.co/wcs5hwd/3.png) (https://ibb.co/TWL9Mbw)
องค์การอาหารแห่งสหประชาชาติ หรือ The Food and Agriculture Organization
หรือ FAO กำหนดให้วันที่ ๑ มิถุนายน ของทุกปี เป็น ‘วันดื่มนมโลก’ (World Milk Day)
เพื่อให้ประเทศต่างๆ และองค์กรที่ให้ความสำคัญและสนับสนุนการบริโภคนม
ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์และกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของการบริโภคนม
ด้วยการให้ความรู้และคุณประโยชน์ของนมให้แก่ประชาชน
โดย ปัจจุบันมีมากกว่า ๓๕ ประเทศทั่วโลก ที่ได้มีการจัดกิจกรรมวันดื่มนมโลก
 (ขอบคุณข้อมูลจาก   องค์การส่งเสริมกิจกรรมโคนมแห่งประเทศไทย)