พิมพ์หน้านี้ - ๒๒ มีนาคม ** วันน้ำโลก **

ชุมชน บ้านกลอนไทย ชุมชนสำหรับคนไทยผู้รักกลอน

จิปาถะ => เรื่องซึ้งๆ => ข้อความที่เริ่มโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 21 มีนาคม 2022, 07:25:PMหัวข้อ: ๒๒ มีนาคม ** วันน้ำโลก **
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 21 มีนาคม 2022, 07:25:PM

(https://i.ibb.co/xM3nZC0/image.png) (https://ibb.co/JzCYZB4)


หัวข้อ: Re: ๒๒ มีนาคม ** วันน้ำโลก **
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 21 มีนาคม 2022, 07:26:PM

(https://i.ibb.co/6DnyCKk/image.png) (https://ibb.co/P1mrH2d)


หัวข้อ: Re: ๒๒ มีนาคม ** วันน้ำโลก **
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 21 มีนาคม 2022, 07:28:PM

๒๒ มีนาคม ** วันน้ำโลก **
**********

๐ ความเป็นมา ๐
จากการที่น้ำจืดของโลกขาดแคลนมากขึ้น สมัชชาใหญ่สหประชาชาติ
ได้ประกาศในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2536 กําหนดให้วันที่ 22 มีนาคมของทุกปี
เป็น “วันน้ำโลก” โดยเริ่มต้นในปี 2536 เป็นปีแรก
และชักชวนให้ประเทศต่าง ๆ รับเป็นวันสิ่งแวดล้อมของชาติ
เพื่อช่วยกันดูแลบํารุงรักษา และจัดการทรัพยากรน้ำจืดอย่างยั่งยืนสําหรับอนาคต
และใช้คําขวัญแต่ละปีต่าง ๆ กัน ซึ่งเป็นความต้องการขั้นพื้นฐาน
๐ วัตถุประสงค์ ๐
1. เพื่อให้ทุกคนได้ร่วมระลึกถึงความสําคัญของน้ำ ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดของโลก
2. เพื่อกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในเรื่องการอนุรักษ์น้ำ
- - - - - - - - - - - - -
ที่มา : ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม