พิมพ์หน้านี้ - ๒ กุมภาพันธ์ ** วันนักประดิษฐ์ **

ชุมชน บ้านกลอนไทย ชุมชนสำหรับคนไทยผู้รักกลอน

จิปาถะ => เรื่องซึ้งๆ => ข้อความที่เริ่มโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 01 กุมภาพันธ์ 2022, 09:36:PM



หัวข้อ: ๒ กุมภาพันธ์ ** วันนักประดิษฐ์ **
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 01 กุมภาพันธ์ 2022, 09:36:PM

(https://i.ibb.co/KjTnrcc/image.png) (https://ibb.co/BV0kCHH)


หัวข้อ: Re: ๒ กุมภาพันธ์ ** วันนักประดิษฐ์ **
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 01 กุมภาพันธ์ 2022, 09:36:PM

๒ กุมภาพันธ์ ** วันนักประดิษฐ์ไทย **
*********
ความเป็นมาของวันนักประดิษฐ์
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๓๗
กำหนดให้วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็น “วันนักประดิษฐ์” เพื่อเทิดพระเกียรติ
พระพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศวร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ที่ได้ทรงประดิษฐ์คิดค้น #เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย
หรือ #กังหันน้ำชัยพัฒนา และได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์
เมื่อ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖
ซึ่งนอกจากจะเป็นการเทิดพระเกียรติแล้ว ยังนับเป็นวันระลึกถึงวันประวัติศาสตร์
ของการจดทะเบียนและออกสิทธิบัตรแด่พระมหากษัตริย์พระองค์แรกของโลก
และทรงได้รับสมัญญาว่า #พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย
อีกทั้งกังหันน้ำชัยพัฒนายังเป็นสิ่งประดิษฐ์เครื่องกลเติมอากาศเครื่องที่ ๙
ของโลกที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
(ขอบคุณข้อมูลจาก ผู้จัดการออนไลน์)