พิมพ์หน้านี้ - ** ลอยกระทงบูชาลอยพระพุทธบาท **

ชุมชน บ้านกลอนไทย ชุมชนสำหรับคนไทยผู้รักกลอน

จิปาถะ => เรื่องซึ้งๆ => ข้อความที่เริ่มโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 18 พฤศจิกายน 2021, 07:34:PMหัวข้อ: ** ลอยกระทงบูชาลอยพระพุทธบาท **
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 18 พฤศจิกายน 2021, 07:34:PM

(https://i.ibb.co/NSPC2d5/image.png) (https://ibb.co/3zqdm92)


หัวข้อ: Re: ** ลอยกระทงบูชาลอยพระพุทธบาท **
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 18 พฤศจิกายน 2021, 07:34:PM

** ลอยกระทงบูชาลอยพระพุทธบาท **
- - - - - - - - - - - -

ลอยกระทงเป็นประเพณีที่สืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย
ที่เรียกกันว่า "พิธีลอยประทีปหรือลอยโคม"
เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาหรือน้อมบูชารอยพระพุทธบาท ณ ลุ่มน้ำนัมมทานที
ณ มัชฌิมประเทศหรืออินเดียในปัจจุบ้น
ในพระไตรปิฏกบันทึกเกี่ยวกับรอยพระพุทธบาทไว้ว่า 
สมัยหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงรู้เห็นด้วยธรรมจักษุและญาณทัสสนะว่า 
พญานาคนัมมทา เป็นผู้มีจิตเลื่อมใสในพระบรมศาสดา
แม้พระพุทธองค์ทรงเห็นว่า  พญานาคเป็นเดรัจฉานที่มีอานุภาพมาก 
ไม่สามารถบรรลุธรรมในชาตินี้ แต่ก็ยังมีมหากรุณาเสด็จไปบาดาลนาคพิภพ
โปรดพญานาคนัมมทา  เพื่อจะเป็นอุปนิสัยในการบรรลุธรรมในภพชาติต่อไป
พญานาคมีจิตยินดีอย่างยิ่ง แปลงร่างเป็นมาณพหนุ่มประดับกายด้วย
อาภรณ์เครื่องประดับสวยงาม  มาถวายการต้อนรับนำเสด็จสู่นาคพิภพ
พระบรมศาสดาได้แสดงธรรมโปรดพญานาคและเหล่านาคบริวารให้รักษาอุโบสถศีล
หรือศีล 8 และรับพระรัตนตรัยเป็นสรณะ เป็นที่พึ่งที่ระลึกตลอดชีวิต
ก่อนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จกลับ  พญานาคนัมมทากราบทูลอ้อนวอนว่า
"ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระองค์จงประทานสิ่งควรสละแก่ข้าพระองค์สักอย่างด้วยเถิด 
สิ่งที่พระองค์มอบไว้จะได้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของข้าพระองค์ทั้งหลาย"
พระบรมศาสดามีมหากรุณา  ทรงอธิษฐานจิต
แสดงเจดีย์คือรอยพระบาทประทับไว้  ณ ริมฝั่งแม่น้ำนัมมทานที 
ตามปกติรอยพระบาทของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระฉวีละเอียดอ่อน 
เบาเหมือนปุยนุ่น  รอยพระบาทที่ทรงเหยี่ยบย่ำไปสถานที่ใด ไม่ปรากฏโดยทั่วไป
แต่ถ้าพระพุทธองค์ทรงอธิฐานจิต แสดงเจดีย์ไว้ รอยพระพุทธบาทจะตั้งอยู่อย่างนั้น 
ไม่มีวันเลือนหายไปชั่วกัปกัลป์
(ขอบคุณข้อมูลจาก https://kalyanamitra.org/th)