พิมพ์หน้านี้ - ๒๐ กันยายน ** วันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ ยุวกษัตริย์ **

ชุมชน บ้านกลอนไทย ชุมชนสำหรับคนไทยผู้รักกลอน

จิปาถะ => เรื่องซึ้งๆ => ข้อความที่เริ่มโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 19 กันยายน 2021, 07:52:PMหัวข้อ: ๒๐ กันยายน ** วันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ ยุวกษัตริย์ **
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 19 กันยายน 2021, 07:52:PM

(https://i.ibb.co/LPnjkMX/image.png) (https://ibb.co/dcGCWSw)


หัวข้อ: Re: ๒๐ กันยายน ** วันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ ยุวกษัตริย์ **
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 19 กันยายน 2021, 08:05:PM

๒๐ กันยายน
** วันเยาวชนแห่งชาติ **

><><><><><><
วันเยาวชนแห่งชาติ เริ่มมีขึ้นในประเทศไทยเมื่อสหประชาชาติ
กำหนดให้ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็นปีเยาวชนสากล
คณะรัฐมนตรีในสมัยนั้นจึงได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๘
กำหนดให้วันที่ ๒๐ กันยายน ของทุกปี เป็นวันเยาวชนแห่งชาติ
เนื่องจากวันดังกล่าวเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์
แห่งราชวงศ์จักรี ๒ พระองค์ ซึ่งเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติในฐานะยุวกษัตริย์
คือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
พระราชสมภพเมื่อ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๓๙๖
และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ ๘
พระราชสมภพเมื่อ ๒๐ กันยายน  พ.ศ.๒๔๖๘

(ขอบคุณข้อมูลจาก อินเทอร์เน็ต)