พิมพ์หน้านี้ - ** วันฉัตรมงคล **

ชุมชน บ้านกลอนไทย

บทประพันธ์กลอนและบทกวีเพราะๆ => กลอนถวายพระพร => ข้อความที่เริ่มโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 03 พฤษภาคม 2020, 05:54:PMหัวข้อ: ** วันฉัตรมงคล **
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 03 พฤษภาคม 2020, 05:54:PM
(https://i.ibb.co/MDXKBk8/image.png) (https://ibb.co/GvhGHQs)
- วันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม -
         


หัวข้อ: Re: ** วันฉัตรมงคล **
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 03 พฤษภาคม 2020, 05:58:PM

(https://i.ibb.co/dr39821/image.png) (https://ibb.co/378XgNG)
- วันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม -


หัวข้อ: Re: ** วันฉัตรมงคล **
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 03 พฤษภาคม 2020, 05:59:PM

(https://i.ibb.co/pRnmBYp/image.png) (https://ibb.co/k9MdsNF)
- วันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม -


หัวข้อ: Re: ** วันฉัตรมงคล **
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 03 พฤษภาคม 2020, 06:03:PM

** วันฉัตรมงคล ๔  พฤษภาคม **
><><><><><
๐ วันฉัตรมงคล เป็นวันที่รำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๑๐ แห่งราชวงศ์จักรี
และราชอาณาจักรไทย ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
หลังจากเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ ต่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  และดำรงพระอิสริยยศเป็น “พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”
 
๐ ดังนั้น รัฐบาลไทยและพสกนิกร จึงได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม จัดงานพระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตรหรือรัฐพิธีฉัตรมงคล
หรืออาจเรียกว่าพระราชพิธีฉัตรมงคล ซึ่งกระทำในวันบรมราชาภิเษก ถวายเมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนั้นว่า
“เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”
 
๐ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา พสกนิกรชาวไทยจึงได้ถือเอาวันที่  ๔ พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันฉัตรมงคล
เพื่อน้อมรำลึกถึงวันสำคัญนี้
(ขอบคุณข้อมูลจาก https://hilight.kapook.com/view/188122)