พิมพ์หน้านี้ - เสน่ห์ ** สำนวนไทย **

ชุมชน บ้านกลอนไทย

บทประพันธ์กลอนและบทกวีเพราะๆ => คำคม+คำสุภาษิต+คำพังเพย => ข้อความที่เริ่มโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 01 สิงหาคม 2019, 09:43:PMหัวข้อ: เสน่ห์ ** สำนวนไทย **
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 01 สิงหาคม 2019, 09:43:PM

(https://i.ibb.co/2cvybbz/image.png) (https://ibb.co/QYPf55W)


หัวข้อ: Re: เสน่ห์ ** สำนวนไทย **
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 03 สิงหาคม 2019, 02:34:PM

(https://i.ibb.co/JHW6vnd/image.png) (https://ibb.co/CQpCbBt)


หัวข้อ: Re: เสน่ห์ ** สำนวนไทย **
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 04 สิงหาคม 2019, 07:28:AM

(https://i.ibb.co/D1Gh0qJ/image.png) (https://ibb.co/x2mWx4k)


หัวข้อ: Re: เสน่ห์ ** สำนวนไทย **
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 09 สิงหาคม 2019, 07:36:PM

(https://i.ibb.co/MSvBpFY/image.png) (https://ibb.co/jfNJGnc)


หัวข้อ: Re: เสน่ห์ ** สำนวนไทย **
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 10 สิงหาคม 2019, 06:59:PM

(https://i.ibb.co/BVWtyW7/image.png) (https://ibb.co/VWntgnh)


หัวข้อ: Re: เสน่ห์ ** สำนวนไทย **
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 13 สิงหาคม 2019, 04:52:PM

(https://i.ibb.co/9qHhRfg/image.png) (https://ibb.co/VvYxXh9)


หัวข้อ: Re: เสน่ห์ ** สำนวนไทย **
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 14 สิงหาคม 2019, 09:35:PM

(https://i.ibb.co/QJPczXv/image.png) (https://ibb.co/hgBMhCF)


หัวข้อ: Re: เสน่ห์ ** สำนวนไทย **
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 17 สิงหาคม 2019, 08:43:PM

(https://i.ibb.co/mJDT0yR/image.png) (https://ibb.co/1ZvQMX0)


หัวข้อ: Re: เสน่ห์ ** สำนวนไทย **
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 19 สิงหาคม 2019, 08:30:PM

(https://i.ibb.co/7RyhzQn/image.png) (https://ibb.co/BrskPGy)


หัวข้อ: Re: เสน่ห์ ** สำนวนไทย **
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 21 สิงหาคม 2019, 07:33:AM

(https://i.ibb.co/DDdJ5gT/image.png) (https://ibb.co/KjnPFzS)


หัวข้อ: Re: เสน่ห์ ** สำนวนไทย **
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 22 สิงหาคม 2019, 07:50:PM

(https://i.ibb.co/7nCpKBB/image.png) (https://ibb.co/wSgQ488)


หัวข้อ: Re: เสน่ห์ ** สำนวนไทย **
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 24 สิงหาคม 2019, 05:02:PM

(https://i.ibb.co/2g5SMCQ/image.png) (https://ibb.co/KFmDsfk)


หัวข้อ: Re: เสน่ห์ ** สำนวนไทย **
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 30 สิงหาคม 2019, 08:47:PM

(https://i.ibb.co/gF3WzHb/image.png) (https://ibb.co/JFKp50W)


หัวข้อ: Re: เสน่ห์ ** สำนวนไทย **
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 31 สิงหาคม 2019, 11:54:AM

(https://i.ibb.co/gPGxybc/image.png) (https://ibb.co/3Mwn15P)


หัวข้อ: Re: เสน่ห์ ** สำนวนไทย **
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 01 กันยายน 2019, 06:41:PM

(https://i.ibb.co/tB682nF/image.png) (https://ibb.co/gy8zWQh)


หัวข้อ: Re: เสน่ห์ ** สำนวนไทย **
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 03 กันยายน 2019, 01:17:PM

(https://i.ibb.co/YD5SbQ7/image.png) (https://ibb.co/mvnKSTC)


หัวข้อ: Re: เสน่ห์ ** สำนวนไทย **
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 04 กันยายน 2019, 06:49:PM

(https://i.ibb.co/h2y5H5c/image.png) (https://ibb.co/8P0323b)


หัวข้อ: Re: เสน่ห์ ** สำนวนไทย **
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 05 กันยายน 2019, 06:12:PM

(https://i.ibb.co/FHtnzns/image.png) (https://ibb.co/bbn7X7H)


หัวข้อ: Re: เสน่ห์ ** สำนวนไทย **
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 06 กันยายน 2019, 07:33:PM

(https://i.ibb.co/d2JG19r/image.png) (https://ibb.co/R04zZn9)


หัวข้อ: Re: เสน่ห์ ** สำนวนไทย **
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 07 กันยายน 2019, 06:36:PM

(https://i.ibb.co/ZxdwnYK/image.png) (https://ibb.co/tDBN7xc)


หัวข้อ: Re: เสน่ห์ ** สำนวนไทย **
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 08 กันยายน 2019, 07:50:PM

(https://i.ibb.co/0mfcnNY/image.png) (https://ibb.co/5G561Ds)


หัวข้อ: Re: เสน่ห์ ** สำนวนไทย **
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 09 กันยายน 2019, 06:02:PM

(https://i.ibb.co/bsgpksp/image.png) (https://ibb.co/Cb5xfbx)


หัวข้อ: Re: เสน่ห์ ** สำนวนไทย **
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 10 กันยายน 2019, 07:10:PM

(https://i.ibb.co/rv3wvsq/image.png) (https://ibb.co/GF95FTG)


หัวข้อ: Re: เสน่ห์ ** สำนวนไทย **
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 11 กันยายน 2019, 08:15:PM

(https://i.ibb.co/MStYRTg/image.png) (https://ibb.co/8sfWj3m)


หัวข้อ: Re: เสน่ห์ ** สำนวนไทย **
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 12 กันยายน 2019, 07:26:PM

(https://i.ibb.co/mTFg7bm/image.png) (https://ibb.co/F3qCtm9)


หัวข้อ: Re: เสน่ห์ ** สำนวนไทย **
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 13 กันยายน 2019, 08:05:PM

(https://i.ibb.co/hWpz2L1/image.png) (https://ibb.co/MVq0PZ5)


หัวข้อ: Re: เสน่ห์ ** สำนวนไทย **
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 15 กันยายน 2019, 02:03:PM

(https://i.ibb.co/myFx406/image.png) (https://ibb.co/B6K1BGq)


หัวข้อ: Re: เสน่ห์ ** สำนวนไทย **
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 16 กันยายน 2019, 07:03:PM

(https://i.ibb.co/fqnVkQw/image.png) (https://ibb.co/mbXr9SW)
หัวข้อ: Re: เสน่ห์ ** สำนวนไทย **
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 17 กันยายน 2019, 07:36:PM

(https://i.ibb.co/9wNQ1wr/image.png) (https://ibb.co/KNXTfNr)


หัวข้อ: Re: เสน่ห์ ** สำนวนไทย **
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 18 กันยายน 2019, 07:30:PM

(https://i.ibb.co/y80J2yN/image.png) (https://ibb.co/cNJdqFy)


หัวข้อ: Re: เสน่ห์ ** สำนวนไทย **
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 19 กันยายน 2019, 07:24:PM

(https://i.ibb.co/mHm3vr7/image.png) (https://ibb.co/193ksYx)


หัวข้อ: Re: เสน่ห์ ** สำนวนไทย **
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 20 กันยายน 2019, 07:31:PM

(https://i.ibb.co/j6PHWRc/image.png) (https://ibb.co/Vjc3Qm7)
หัวข้อ: Re: เสน่ห์ ** สำนวนไทย **
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 22 กันยายน 2019, 08:29:PM

(https://i.ibb.co/CmrWwxT/image.png) (https://ibb.co/LYGv042)


หัวข้อ: Re: เสน่ห์ ** สำนวนไทย **
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 23 กันยายน 2019, 08:25:PM

(https://i.ibb.co/94GFxRD/image.png) (https://ibb.co/bv7S4p0)


หัวข้อ: Re: เสน่ห์ ** สำนวนไทย **
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 24 กันยายน 2019, 08:11:PM

(https://i.ibb.co/Hp76nmT/image.png) (https://ibb.co/cXJ0Dzh)


หัวข้อ: Re: เสน่ห์ ** สำนวนไทย **
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 25 กันยายน 2019, 07:49:PM

(https://i.ibb.co/CPsbDx5/image.png) (https://ibb.co/y4B67Ln)


หัวข้อ: Re: เสน่ห์ ** สำนวนไทย **
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 26 กันยายน 2019, 10:01:PM

(https://i.ibb.co/Rbg6cDh/image.png) (https://ibb.co/nmw1jL3)


หัวข้อ: Re: เสน่ห์ ** สำนวนไทย **
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 27 กันยายน 2019, 07:33:PM

(https://i.ibb.co/kSsWFkk/image.png) (https://ibb.co/0GRd388)


หัวข้อ: Re: เสน่ห์ ** สำนวนไทย **
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 29 กันยายน 2019, 09:01:PM

(https://i.ibb.co/gyffDxc/image.png) (https://ibb.co/K6ff9J8)


หัวข้อ: Re: เสน่ห์ ** สำนวนไทย **
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 30 กันยายน 2019, 09:36:PM

(https://i.ibb.co/7jQjpvP/image.png) (https://ibb.co/hLcLdsb)


หัวข้อ: Re: เสน่ห์ ** สำนวนไทย **
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 02 ตุลาคม 2019, 09:18:AM

(https://i.ibb.co/yhV7QyR/image.png) (https://ibb.co/1sbjmqn)


หัวข้อ: Re: เสน่ห์ ** สำนวนไทย **
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 03 ตุลาคม 2019, 10:06:AM

(https://i.ibb.co/6yV4f1L/image.png) (https://ibb.co/8mTjSdt)


หัวข้อ: Re: เสน่ห์ ** สำนวนไทย **
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 05 ตุลาคม 2019, 09:12:PM

(https://i.ibb.co/R4RPGbX/image.png) (https://ibb.co/gFkwb90)


หัวข้อ: Re: เสน่ห์ ** สำนวนไทย **
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 09 ตุลาคม 2019, 07:56:AM

(https://i.ibb.co/dGhTYpn/image.png) (https://ibb.co/9sMD54R)


หัวข้อ: Re: เสน่ห์ ** สำนวนไทย **
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 10 ตุลาคม 2019, 09:21:PM

(https://i.ibb.co/0tvwLrL/image.png) (https://ibb.co/WtjTXfX)


หัวข้อ: Re: เสน่ห์ ** สำนวนไทย **
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 11 ตุลาคม 2019, 08:18:PM

(https://i.ibb.co/D7n33FL/image.png) (https://ibb.co/8jVFFwX)


หัวข้อ: Re: เสน่ห์ ** สำนวนไทย **
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 14 ตุลาคม 2019, 05:01:PM

(https://i.ibb.co/ZTdd4vy/image.png) (https://ibb.co/VBVVnbX)


หัวข้อ: Re: เสน่ห์ ** สำนวนไทย **
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 15 ตุลาคม 2019, 09:26:PM

(https://i.ibb.co/WfJJ3RS/image.png) (https://ibb.co/RcwwSJL)


หัวข้อ: Re: เสน่ห์ ** สำนวนไทย **
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 16 ตุลาคม 2019, 07:30:PM

(https://i.ibb.co/YP5mrD7/image.png) (https://ibb.co/QpWL58F)


หัวข้อ: Re: เสน่ห์ ** สำนวนไทย **
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 17 ตุลาคม 2019, 07:39:PM

(https://i.ibb.co/k3T9vsC/image.png) (https://ibb.co/N1qmbdB)


หัวข้อ: Re: เสน่ห์ ** สำนวนไทย **
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 18 ตุลาคม 2019, 07:41:PM

(https://i.ibb.co/C1bMSbm/image.png) (https://ibb.co/vw3QM3V)


หัวข้อ: Re: เสน่ห์ ** สำนวนไทย **
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 19 ตุลาคม 2019, 09:57:PM

(https://i.ibb.co/vxB2mDT/image.png) (https://ibb.co/FbWGJny)


หัวข้อ: Re: เสน่ห์ ** สำนวนไทย **
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 20 ตุลาคม 2019, 09:52:PM

(https://i.ibb.co/KGJdB1Q/image.png) (https://ibb.co/pPScNms)
หัวข้อ: Re: เสน่ห์ ** สำนวนไทย **
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 22 ตุลาคม 2019, 08:35:PM

(https://i.ibb.co/K6kZ88M/image.png) (https://ibb.co/8Mp3QQW)


หัวข้อ: Re: เสน่ห์ ** สำนวนไทย **
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 24 ตุลาคม 2019, 07:14:PM

(https://i.ibb.co/P9ZKJQX/image.png) (https://ibb.co/s6vncHx)


หัวข้อ: Re: เสน่ห์ ** สำนวนไทย **
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 28 ตุลาคม 2019, 06:52:PM

(https://i.ibb.co/4NrDDgm/image.png) (https://ibb.co/kcCrr6H)


หัวข้อ: Re: เสน่ห์ ** สำนวนไทย **
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 30 ตุลาคม 2019, 04:37:PM

(https://i.ibb.co/yqpdPWK/image.png) (https://ibb.co/qpC7jkh)


หัวข้อ: Re: เสน่ห์ ** สำนวนไทย **
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 05 พฤศจิกายน 2019, 07:35:PM

(https://i.ibb.co/yQ359WS/image.png) (https://ibb.co/Jsh215Q)


หัวข้อ: Re: เสน่ห์ ** สำนวนไทย **
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 07 พฤศจิกายน 2019, 01:20:PM

(https://i.ibb.co/nLsT8nk/image.png) (https://ibb.co/KrjYzLy)


หัวข้อ: Re: เสน่ห์ ** สำนวนไทย **
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 12 พฤศจิกายน 2019, 09:22:PM

(https://i.ibb.co/z7kBsTq/image.png) (https://ibb.co/jWpQhPn)


หัวข้อ: Re: เสน่ห์ ** สำนวนไทย **
เริ่มหัวข้อโดย: toshare ที่ 13 พฤศจิกายน 2019, 10:27:AM
ขออนุญาตครับ

กบในกะลา

...สังคม กบเจ้า เนากะลา........กลัวจัก เจอฟ้า จ้าแสง
ธรรมชาติ กว้างไกล ไขแจง......เจอะ"จริง" ลงแดง วุ่นวาย

...โอ้ผู้ รู้คดี ชี้ชอบ...............ไยหมอบ ยอบสยบ ยอมขาย
กายจิต สนิทชั่ว ขอสบาย........ใครตาย ก็ได้ ใช่กูหัวข้อ: Re: เสน่ห์ ** สำนวนไทย **
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 17 พฤศจิกายน 2019, 09:50:AM

(https://i.ibb.co/yXctYK1/image.png) (https://ibb.co/Nsd5mfP)


หัวข้อ: Re: เสน่ห์ ** สำนวนไทย **
เริ่มหัวข้อโดย: toshare ที่ 18 พฤศจิกายน 2019, 10:37:AM

กว่าถั่ว จะสุก งาก็ไหม้

...กว่าถั่ว จะสุก งาก็ไหม้
ความไข! ไป่กล้า จะตัดสิน
ลังเล รีรอ จนพังภินท์
หนึ่งเสร็จ หนึ่งวิ่น รุ่งริ่งไป
หัวข้อ: Re: เสน่ห์ ** สำนวนไทย **
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 20 พฤศจิกายน 2019, 08:41:PM

(https://i.ibb.co/xq8xFjR/image.png) (https://ibb.co/HTp5hzk)


หัวข้อ: Re: เสน่ห์ ** สำนวนไทย **
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 28 พฤศจิกายน 2019, 02:31:PM

(https://i.ibb.co/HC7yQ49/image.png) (https://ibb.co/ScNgpyZ)


หัวข้อ: Re: เสน่ห์ ** สำนวนไทย **
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 01 ธันวาคม 2019, 09:22:PM

(https://i.ibb.co/hVf4cxD/image.png) (https://ibb.co/Xt8KDfS)


หัวข้อ: Re: เสน่ห์ ** สำนวนไทย **
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 12 ธันวาคม 2019, 08:45:PM

(https://i.ibb.co/tY8dpC3/image.png) (https://ibb.co/mh6x5zS)หัวข้อ: Re: เสน่ห์ ** สำนวนไทย **
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 22 ธันวาคม 2019, 08:18:PM

(https://i.ibb.co/M2LX5gB/image.png) (https://ibb.co/p0pmr1h)