พิมพ์หน้านี้ - สืบสานงานครู

ชุมชน บ้านกลอนไทย ชุมชนสำหรับคนไทยผู้รักกลอน

บทประพันธ์กลอนและบทกวีเพราะๆ => หมวดบทกวี บทกลอนความหวังดี => ข้อความที่เริ่มโดย: พิณจันทร์ ที่ 05 มิถุนายน 2019, 08:50:PMหัวข้อ: สืบสานงานครู
เริ่มหัวข้อโดย: พิณจันทร์ ที่ 05 มิถุนายน 2019, 08:50:PM
(https://scontent.fbkk22-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/61895287_2786161258121016_5006589775755345920_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_eui2=AeEZJ8wPIEqE75ySOlc4dUOVztLZQ5_ZSPQbb1CYopyDc-A-vFd3Ymx8EpxOLO-YtslCijDwbaMdFy3DgayJCcKIDyhkKWz5pww7bDMmT_dXPg&_nc_oc=AQkSjqs8Zd1ZbNderPkytlDedJBg9H7x9lfgOuaE_OZTUSksjvxHGcnR4TSsJZdJRy8&_nc_ht=scontent.fbkk22-1.fna&oh=74c58ad4d63bb18a71b999b95d580ec3&oe=5D9A1F8C)

@..สืบสานต่องานครู..@

การประดิษฐ์แผนผังที่ยังใหม่
ย่อมทำให้ผู้อ่านคัดค้านเห็น
ด้วยสัมผัสต่างเก่าเข้าประเด็น
เขียนไม่เป็นดั่งครูผู้เก่าเดิม

การประดิษฐ์ผังใหม่มิใคร่เกิด
ด้วยมิเปิดหัวใจผังใหม่เพิ่ม
ซ้ำยังบอกแสดงเปลี่ยนแปลงเติม
การริเริ่มจึงน้อยมิค่อยมี

หลากหลายท่านประดิษฐ์คิดค้นผัง
นักกลอนดังค่อนแคะทั้งแนะหนี
หากจะเขียนตามใครคิดให้ดี
เอ่ยวจีผิดผังดั้งเดิมมา

เขียนตามใครบรรจุระบุชื่อ
ผังนี้คือของใครได้ศึกษา
กาพย์ โคลง ฉันท์เลิศล้ำจุตำรา
ชื่อครูบาประดิษฐ์สถิตย์งาน

ขอเป็นหนึ่งเผยแพร่แม้เขียนด้อย
ปัญญาน้อยในมือขอสื่อสาร
ทดแทนคุณสักคราครูอาจารย์
ขอบทกานท์ระบืองามชื่อครู

พิณจันทร์
๔ มิถุนายน ๒๕๖๒