พิมพ์หน้านี้ - ร้อยกรองสดุดี(คนไทยนี้เก่ง)

ชุมชน บ้านกลอนไทย

บทประพันธ์กลอนและบทกวีเพราะๆ => กลอนความสำเร็จ => ข้อความที่เริ่มโดย: สายใย ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2012, 01:48:AMหัวข้อ: ร้อยกรองสดุดี(คนไทยนี้เก่ง)
เริ่มหัวข้อโดย: สายใย ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2012, 01:48:AM
บัณฑิตอึ้งกึ่งเชื้อ               ชายไทย
ร่างเล็กหากหัวใจ              ใหญ่ล้น
คือยอดวาทยกรใน             หนึ่งโลก  นี้เฮย
ลำบากก็ยังพ้น                   ผ่านด้วยเพียรเสมอ

.......