พิมพ์หน้านี้ - ๐๐❤๐๐..ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน..๐๐❤๐๐

ชุมชน บ้านกลอนไทย

บทประพันธ์กลอนและบทกวีเพราะๆ => กลอนถวายพระพร => ข้อความที่เริ่มโดย: รัตนาวดี ที่ 04 ธันวาคม 2011, 04:41:AMหัวข้อ: ๐๐❤๐๐..ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน..๐๐❤๐๐
เริ่มหัวข้อโดย: รัตนาวดี ที่ 04 ธันวาคม 2011, 04:41:AM
http://www.youtube.com/watch?v=G1NwUbcWTC0&feature=related

๐๐๐..ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน..๐๐๐

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
รัตนาวดี


หัวข้อ: Re: ๐๐๐๐..ขอพระองค์ทรงพระเจริญ..๐๐๐๐
เริ่มหัวข้อโดย: รัตนาวดี ที่ 04 ธันวาคม 2011, 07:53:PM


http://www.youtube.com/watch?v=NtmBM5qMny4&feature=related


๐๐๐..ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน..๐๐๐

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
รัตนาวดี  


หัวข้อ: Re: ๐๐๐๐..ขอพระองค์ทรงพระเจริญ..๐๐๐๐
เริ่มหัวข้อโดย: พี.พูนสุข ที่ 04 ธันวาคม 2011, 09:05:PM
            
                                                                                                        
     
http://www.youtube.com/watch?v=SMOM7fdc9EI
                                                                                                                                     
                                                                                      

                                                                                                      เพลงทิพย์ราชนิพนธ์
                                                                 กล่อมดวงมน   ยลเรียบเรียง
                                                                    เสน่ห์ซ้องพ้องสำเนียง
                                                               "เพลงแสงเทียน" ส่องนำทาง

                                                             ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
                                                              ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
                                                                       ข้าพระพุทธเจ้า
                                                                     ..Peepoonsuk..

                                                       


หัวข้อ: Re: ๐๐๐๐..ขอพระองค์ทรงพระเจริญ..๐๐๐๐ ( king of kings )
เริ่มหัวข้อโดย: รัตนาวดี ที่ 05 ธันวาคม 2011, 12:13:AM
 

http://www.youtube.com/watch?v=c-kHRHCIYdU&feature=related

๐๐๐..ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน..๐๐๐

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
รัตนาวดี   


หัวข้อ: Re: ๐๐๐๐..ขอพระองค์ทรงพระเจริญ..๐๐๐๐(ราชาแห่งราชัน)
เริ่มหัวข้อโดย: รัตนาวดี ที่ 05 ธันวาคม 2011, 07:42:AM

http://www.youtube.com/watch?v=zZXX2OckSNA&feature=related๐๐๐..ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน..๐๐๐


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า

รัตนาวดี   
 
 
 


หัวข้อ: Re: ๐๐๐๐..ขอพระองค์ทรงพระเจริญ..๐๐๐๐
เริ่มหัวข้อโดย: ..กุสุมา.. ที่ 05 ธันวาคม 2011, 09:55:AM
(http://uc.exteenblog.com/solno07/images/theme/9_KI11.gif)
http://www.youtube.com/watch?v=xmF3qmd547U#noexternalembed&feature=player_detailpage#t=77s (http://www.youtube.com/watch?v=xmF3qmd547U#noexternalembed&feature=player_detailpage#t=77s)
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ใช้นามปากกา
..กุสุมา.. solno 07 ..


หัวข้อ: Re: ๐๐๐๐..ขอพระองค์ทรงพระเจริญ..๐๐๐๐
เริ่มหัวข้อโดย: เฮยอิง ที่ 05 ธันวาคม 2011, 10:40:AM
เทิดไท้พระภูมี  แปดสิบสี่พระพรรษา

ดวงใจของไพร่ฟ้า  "พระราชาแห่งราชันย์"

พระยศก้องเกรียงไกร  สถิตในทุกชนชั้น

สมนามองค์เทวัญ  จากสวรรค์วิมานฟ้า

น้อมเกล้าอัญชุลี  พระภูมีกษัตรา

เทิดไว้ในบูชา  ผองไพร่ฟ้าประชาไทย

ศิระน้อมประณต  แทบจรดเหนือเกล้าไว้

ถวายพระพรชัย  พระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
 ข้าพพุทธเจ้า : ซากุระสีดำหัวข้อ: Re: ๐๐๐๐..ขอพระองค์ทรงพระเจริญ..๐๐๐๐
เริ่มหัวข้อโดย: tigerarmy ที่ 07 กุมภาพันธ์ 2012, 08:58:PM
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงวางรากฐาน
ในการพัฒนาชนบท และช่วยเหลือประชาชน
ให้สามารถพึ่งตนเองได้มีความ " พออยู่พอกิน"
และมีความอิสระที่จะอยู่ได้โดยไม่ต้องติดยึด
อยู่กับเทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลง
ของกระแสโลกาภิวัฒน์ ทรงวิเคราะห์ว่า
หากประชาชนพึ่งตนเองได้แล้วก็จะมีส่วนช่วยเหลือ
เสริมสร้างประเทศชาติโดยส่วนรวมได้ในที่สุด
พระราชดำรัสที่สะท้อนถึงพระวิสัยทัศน์
ในการสร้างความเข้มแข็งในตนเองของประชาชน
และสามารถทำมาหากินให้พออยู่พอกินได้

...............ร. ๑ พัน. ๒ รอ.


หัวข้อ: Re: ๐๐๐๐..ขอพระองค์ทรงพระเจริญ..๐๐๐๐
เริ่มหัวข้อโดย: ปู่ริน ที่ 07 กุมภาพันธ์ 2012, 10:34:PM

        พระผู้ทรงเป็นพลังคนทั้งชาติ
ทรงเปรื่องปราชญ์ปรีชามหาศาล
พระราชดำริมากมายหลายโครงการ
เป็นรากฐานความพอเพียงของชาวไทย
แปดสิบสี่พระพรรษา "ภูมิพลมหาราช"
ท่านทรงเป็นนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่
เป็นศูนย์ร่วมพลังแผ่นดินไทย
ถวายพระพรชัย "ขอพระองค์ทรงพระเจริญ"
                       
                            ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
                                             ข้าพระพุทธเจ้า

                                                    ริน ดอนบูรพา


หัวข้อ: Re: ๐๐๐๐..ขอพระองค์ทรงพระเจริญ..๐๐๐๐
เริ่มหัวข้อโดย: tigerarmy ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2012, 09:03:PM
ธ ทรงเป็น จอมทัพไทย ให้องอาจ คุ้มทวยราษฏร์ทุกทิศสิทธิผล ภูมิพลังแผ่นดินไท้ภูมิใจชน สมพระนาม "ภูมิพล" บนถิ่นไทย

ร.๑ พัน.๒ รอ.


หัวข้อ: Re: ๐๐๐๐..ขอพระองค์ทรงพระเจริญ..๐๐๐๐
เริ่มหัวข้อโดย: ...สียะตรา.. ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2012, 09:22:PM

............... emo_126.....................................

หัวข้อ: Re: ๐๐๐๐..ขอพระองค์ทรงพระเจริญ..๐๐๐๐
เริ่มหัวข้อโดย: รัตนาวดี ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2012, 05:21:AM
http://www.youtube.com/watch?v=cXRKlIPWtEs&feature=player_embedded

...ด้วยพระราช ดำรัส ทรงตรัสว่า
เศรษฐกิจพอ เพียงพา ปัญหาไข
พลันบรรเจิด เปิดนำ กำลังใจ
ประสิทธิ์ผูก ปลูกใฝ่ ให้เจริญ...

รัตนาวดี
 emo_126   


หัวข้อ: Re: ๐๐๐๐..ขอพระองค์ทรงพระเจริญ..๐๐๐๐
เริ่มหัวข้อโดย: tigerarmy ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2012, 07:51:AM
        พระผู้ทรงเป็นพลังคนทั้งชาติ
ทรงเปรื่องปราชญ์ปรีชามหาศาล
พระราชดำริมากมายหลายโครงการ
เป็นรากฐานความพอเพียงของชาวไทย
แปดสิบสี่พระพรรษา "ภูมิพลมหาราช"
ท่านทรงเป็นนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่
เป็นศูนย์ร่วมพลังแผ่นดินไทย
ถวายพระพรชัย "ขอพระองค์ทรงพระเจริญ"
....................ร.๑ พัน.๒ รอ.


หัวข้อ: Re: ๐๐๐๐..ขอพระองค์ทรงพระเจริญ..๐๐๐๐
เริ่มหัวข้อโดย: tigerarmy ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2012, 09:28:AM
พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์นั้นมีมาก
และล้วนก่อประโยชน์ให้เกิดขึ้นต่อส่วนรวมทั้งสิ้น
แม้การปฏิบัติพระราชกรณียกิจจะเป็นพระราชภาระอันหนัก
แต่ก็ได้ทรงกระทำอย่างครบถ้วนสม่ำเสมอ
จนกระทั่งสามารถที่จะผูกจิตใจของประชาชน
ให้เกิดความจงรักภักดี เพราะตระหนักถึงน้ำพระทัยของพระองค์ว่า
ทรงเห็นแก่ประโยชน์สุขของส่วนรวมมากกว่าพระองค์เอง
ทรงเสียสละยอมทุกข์ยากเพื่อบ้านเมืองอย่างแท้จริง

......................ร.๑ พัน.๒ รอ.


หัวข้อ: Re: ๐๐๐๐..ขอพระองค์ทรงพระเจริญ..๐๐๐๐
เริ่มหัวข้อโดย: tigerarmy ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2012, 09:40:AM
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
...............ร.๑ พัน.๒ รอ.


หัวข้อ: Re: ๐๐๐๐..ขอพระองค์ทรงพระเจริญ..๐๐๐๐
เริ่มหัวข้อโดย: tigerarmy ที่ 03 มีนาคม 2012, 07:52:PM
ขอปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย
...............ร.๑ พัน.๒ รอ.


หัวข้อ: Re: ๐๐๐๐..ขอพระองค์ทรงพระเจริญ..๐๐๐๐
เริ่มหัวข้อโดย: รัตนาวดี ที่ 05 มีนาคม 2012, 08:58:AM


 emo_126  emo_126  emo_126  emo_126  emo_126  emo_126

๐๐๐๐..ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน..๐๐๐๐

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า

รัตนาวดีเพค่ะ

http://www.youtube.com/watch?v=yXFVhwt4lU8&feature=related


หัวข้อ: Re: ๐๐๐๐..ขอพระองค์ทรงพระเจริญ..๐๐๐๐
เริ่มหัวข้อโดย: tigerarmy ที่ 06 มีนาคม 2012, 08:11:AM
ประวัติศาสตร์สอนให้เรารู้ว่าชาติใดขาดสามัคคีธรรมจะสูญเสียย่อยยับอับปางไปในที่สุด
เรารักษาเอกราชอธิปไตยมาได้จนถึงทุกวันนี้ ด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันและความสมัครสมานสามัคคี
หากเราทุกคนช่วยกันรักษาสถาบันหลักของชาติโดยทั่วกันจะช่วยให้บ้านเมืองมีความปกติเรียบร้อยได้

...........................ร.๑ พัน.๒ รอ.


หัวข้อ: Re: ๐๐๐๐..ขอพระองค์ทรงพระเจริญ..๐๐๐๐
เริ่มหัวข้อโดย: tigerarmy ที่ 07 มีนาคม 2012, 08:59:AM
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
..............ร.๑ พัน.๒ รอ.


หัวข้อ: Re: ๐๐๐๐..ขอพระองค์ทรงพระเจริญ..๐๐๐๐
เริ่มหัวข้อโดย: tigerarmy ที่ 08 มีนาคม 2012, 08:07:AM
เรารักพระเจ้าอยู่หัว
..........ร.๑ พัน.๒ รอ.


หัวข้อ: Re: ๐๐๐๐..ขอพระองค์ทรงพระเจริญ..๐๐๐๐
เริ่มหัวข้อโดย: tigerarmy ที่ 09 มีนาคม 2012, 08:01:AM
ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
.........................ร.๑ พัน.๒ รอ.


หัวข้อ: Re: ๐๐๐๐..ขอพระองค์ทรงพระเจริญ..๐๐๐๐
เริ่มหัวข้อโดย: tigerarmy ที่ 11 มีนาคม 2012, 07:54:PM

อยากให้เหงื่อ พ่อแห้ง พักตร์แดงเรื่อ
องค์หน่อเนื้อ สละสุข ทุกข์ยังฝืน
หกสิบปี ที่ทรงงาน ทุกวันคืน
พ่อนั้นตื่น ทุกเวลา จนชาชิน
ลูกทั้งหลาย ได้พักผ่อน ตอนหกสิบ
องค์พ่อทิพย์ แปดสิบศก ยังผกผลิน
ทำเพื่อลูก เพื่อชาติ เพื่อแผ่นดิน
ทั่วโลกยิน ล้วนยกย่อง พ่อผองไทย

....................ร.๑ พัน.๒ รอ.


หัวข้อ: Re: ๐๐๐๐..ขอพระองค์ทรงพระเจริญ..๐๐๐๐
เริ่มหัวข้อโดย: สุวรรณ ที่ 11 มีนาคม 2012, 08:02:PM
น้อมใจถวายราชสดุดี
ถวายพรพระภูมี
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพพุทธเจ้าในนามปากกา สุวรรณ


หัวข้อ: Re: ๐๐๐๐..ขอพระองค์ทรงพระเจริญ..ยิ่งยืนนานเทอญ..๐๐๐๐
เริ่มหัวข้อโดย: รัตนาวดี ที่ 12 มีนาคม 2012, 01:50:AM


emo_126  emo_126  emo_126  emo_126  emo_126  emo_126  emo_126  emo_126  emo_126

(http://sl.glitter-graphics.net/pub/629/629854qpx44pjq53.gif)

...ขอพระองค์ ทรงพระ เจริญยิ่งฯ
Long live the king ยิ่งยง คู่คงฐาน
ประมุขไทย เทิดเกรด วิเศษกาล
ขอพระเกษม สำราญ ห้าวหาญบารมี..เทอญ..

(http://sl.glitter-graphics.net/pub/629/629854qpx44pjq53.gif)

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า

รัตนาวดีเพค่ะ
 emo_126

เป็นภาพดอกราชินีกลางคืน จะบานเต็มที่ตั้งแต่เที่ยงคืนถึงหกโมงเช้าและบานแค่คืนเดียวค่ะ..มีหลายชนิดคล้ายดอกแก้วมังกรจ้า   emo_54

http://www.youtube.com/watch?v=Ptl8gUL4W9w&feature=related


หัวข้อ: Re: ๐๐๐๐..ขอพระองค์ทรงพระเจริญ..๐๐๐๐
เริ่มหัวข้อโดย: tigerarmy ที่ 13 มีนาคม 2012, 07:57:AM
อยากให้เหงื่อ พ่อแห้ง พักตร์แดงเรื่อ
องค์หน่อเนื้อ สละสุข ทุกข์ยังฝืน
หกสิบปี ที่ทรงงาน ทุกวันคืน
พ่อนั้นตื่น ทุกเวลา จนชาชิน
ลูกทั้งหลาย ได้พักผ่อน ตอนหกสิบ
องค์พ่อทิพย์ แปดสิบศก ยังผกผลิน
ทำเพื่อลูก เพื่อชาติ เพื่อแผ่นดิน
ทั่วโลกยิน ล้วนยกย่อง พ่อผองไทย

...................ร.๑ พัน.๒ รอ.


หัวข้อ: Re: ๐๐๐๐..ขอพระองค์ทรงพระเจริญ..๐๐๐๐
เริ่มหัวข้อโดย: ...สียะตรา.. ที่ 13 มีนาคม 2012, 08:36:AM
......ทรงเมตตาสรรพสัตว์...วัตรแบบอย่าง

...อันควรย่างก้าวตามองค์พระทรงศรี

...สุนัขา...อาศัยเรื้องเบื้องบารมี

...ล้วนเปรมปรีดิ์...จงรักล้ำ....เพราะน้ำพระทัย

หัวข้อ: Re: ๐๐๐๐..ขอพระองค์ทรงพระเจริญ..๐๐๐๐
เริ่มหัวข้อโดย: tigerarmy ที่ 15 มีนาคม 2012, 09:06:AM
พระผู้ทรงเป็นพลังคนทั้งชาติ
ทรงเปรื่องปราชญ์ปรีชามหาศาล
พระราชดำริมากมายหลายโครงการ
เป็นรากฐานความพอเพียงของชาวไทย
แปดสิบสี่พระพรรษา "ภูมิพลมหาราช"
ท่านทรงเป็นนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่
เป็นศูนย์ร่วมพลังแผ่นดินไทย
ถวายพระพรชัย "ขอพระองค์ทรงพระเจริญ"
.......................ร.๑ พัน.๒ รอ.


หัวข้อ: Re: ๐๐๐๐..ขอพระองค์ทรงพระเจริญ..๐๐๐๐
เริ่มหัวข้อโดย: tigerarmy ที่ 15 มีนาคม 2012, 08:59:PM

พระมหากษัตริย์ไทยได้ทรงรวมรวม ปกป้อง รักษา และ ฟื้นฟูประเทศชาติเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นด้านความเป็นอยู่ของประชาชน
 ด้านการติดต่อค้าขาย การสาธารณูปโภคต่างๆ ตลอดจนการป้องกันการรุกรานจากนานาประเทศ ทรงคำนึงถึงความเป็นอยู่ราษฎรของพระองค์เป็นหลัก
ทรงปกครองไพร่ฟ้าให้มีความร่มเย็นเป็นสุขเสมอมา พระมหากษัตริย์ไทยพระองค์นั้นก็คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุยเดชมหาราช หรือ “ในหลวง”
อันเป็นที่รักของพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่านั่นเอง ท่านได้ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อพัฒนาประเทศ เช่น ริเริ่มโครงการต่างๆ อาทิ โครงการแก้มลิง เพื่อป้องกันน้ำท่วม
โครงการหญ้าแฝกป้องกันการชะล้างหน้าดิน โครงการฝนหลวงเพื่อช่วยเหลือพื้นที่แห้งแล้งต่างๆ
การเยี่ยมเยียนราษฎรที่เดือดร้อน ทรงมีพระราชดำรัสต่างๆที่ทรงให้ข้อคิดแก่ประชาชนเพื่อนำไปใช้ในชีวิต เป็นต้น
 ในฐานะที่ข้าพเจ้าเป็นพสกนิกรของพระองค์คนหนึ่ง ข้าพเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระองค์และน้อมนำเอาพระราชดำรัสไปประพฤติปฏิบัติต่อ
 ไปให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติในอนาคต


......................................ร.๑ พัน.๒ รอ.


หัวข้อ: Re: ๐๐๐๐..ขอพระองค์ทรงพระเจริญ..๐๐๐๐
เริ่มหัวข้อโดย: tigerarmy ที่ 19 มีนาคม 2012, 03:10:PM
เรารักพระเจ้าอยู่หัว
.......ร.๑ พัน.๒ รอ.


หัวข้อ: Re: ๐๐๐๐..ขอพระองค์ทรงพระเจริญ..๐๐๐๐
เริ่มหัวข้อโดย: inf2 ที่ 20 มีนาคม 2012, 09:32:AM
ชาติไทยคงมั่นทั่ว ธานินทร์ เพราะพระพ่อแห่งแผ่นดินคุ้มครองไทย
ขอเทิดทูนพระองค์ พระพ่อแห่งแผ่นดิน เอกองค์สยามมินทร์ธิราชเจ้า
ความสามัคคี ก่อให้เกิดความมีชัย จงรวมใจเทิดทูนพระราชวงศ์ จงทรงพระเจริญ
ศูนย์ใจไทยทั่วหล้า ชาวประชาร่วมน้อมสดุดี


หัวข้อ: Re: ๐๐๐๐..ขอพระองค์ทรงพระเจริญ..๐๐๐๐
เริ่มหัวข้อโดย: inf2 ที่ 20 มีนาคม 2012, 09:34:AM
พ่อหลวงของแผ่นดิน ท่านทรงงานหนัก เพื่อปวงชนชาวไทย ให้มีความอยู่ดีกินดี นำพาประเทศชาติรอดพ้นอันตราย
นานับปราการ  แล้วปวงชนทั้งหลายทำอะไรเพื่อพระองค์ท่านบ้าง?
เรามาช่วยกันทำความดี คิดดี ทำดี


หัวข้อ: Re: ๐๐๐๐..ขอพระองค์ทรงพระเจริญ..๐๐๐๐
เริ่มหัวข้อโดย: inf2 ที่ 20 มีนาคม 2012, 09:38:AM
ในหลวงคือพ่อที่ยิ่งใหญ่ที่รักลูกทุกคน ท่านทรงงานหนักมาตลอดเวลาที่ทรงครองราชย์...ขอพระองค์ทรงพระเจริญเป็นมิ่งขวัญของประชาชนชาวไทยตลอดกาลนาน


หัวข้อ: Re: ๐๐๐๐..ขอพระองค์ทรงพระเจริญ..๐๐๐๐
เริ่มหัวข้อโดย: inf2 ที่ 20 มีนาคม 2012, 09:44:AM
พระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อยเพื่อพระสกนิกรของพระองค์ เพื่อให้พระสกนิกรของพระองค์อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข พวกเราควรทำความดี และสร้างความสามัคคีเพื่อถวายพระองค์ท่าน


หัวข้อ: Re: ๐๐๐๐..ขอพระองค์ทรงพระเจริญ..๐๐๐๐
เริ่มหัวข้อโดย: inf2 ที่ 20 มีนาคม 2012, 09:47:AM
จะมีพระราชาที่ไหนในโลก ทรงทำงานหนักเพื่อ ประชาชนของตนเองบ้าง
จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดินดี
ด้วยพระบารมีของพระองค์ เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา
ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน
สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เรา ได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้
พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป


หัวข้อ: Re: ๐๐๐๐..ขอพระองค์ทรงพระเจริญ..๐๐๐๐
เริ่มหัวข้อโดย: tigerarmy ที่ 25 มีนาคม 2012, 09:45:PM
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระทรงเป็น ยิ่งกว่า มหากษัตริย์
พระทรงเป็น นักปฏิบัติ สืบค้นหา
พระทรงเป็น นักคิด พิจารณา
พระทรงเป็น นักพัฒนา คู่ฟ้าไทย
พระทรงธรรม น้อมนำ ธรรมชาติ
พระเปรื่องปราชญ์ ชัดแจ้ง แถลงไข
พระทรงสร้าง ทางถูก ให้ลูกไทย
พระมหากษัตริย์ไทย ครองใจ ไทยทุกดวง
..............................ร.๑ พัน.๒ รอ.


หัวข้อ: Re: ๐๐๐๐..ขอพระองค์ทรงพระเจริญ..๐๐๐๐
เริ่มหัวข้อโดย: รัตนาวดี ที่ 27 มีนาคม 2012, 06:29:PMhttp://www.youtube.com/watch?v=uL55rQ6X22U&feature=related


๐๐๐๐..ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน..๐๐๐๐

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า

รัตนาวดีเพค่ะ

 emo_126  emo_126  emo_126  emo_126  emo_126  emo_126  emo_126  emo_126  emo_126


หัวข้อ: Re: ๐๐❤๐๐..ขอพระองค์ทรงพระเจริญ..๐๐❤๐๐
เริ่มหัวข้อโดย: tigerarmy ที่ 28 มีนาคม 2012, 06:29:AM
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระผู้ทรงพระคุณประเสริฐของปวงชนชาวไทย
ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ
มิใช่เพื่อพระองค์ แต่เพื่อความเจริญของประเทศ
และเพื่อความอยู่ดีมีสุขของราษฎรชาวไทย
...........................ร.๑ พัน.๒ รอ.


หัวข้อ: Re: ๐๐❤๐๐..ขอพระองค์ทรงพระเจริญ..๐๐❤๐๐
เริ่มหัวข้อโดย: tigerarmy ที่ 08 เมษายน 2012, 04:19:PM

พระองค์ทรงเป็นองค์พระมหากษัตริย์ที่เป็นหนึ่งเดียวในโลก ในทุก ๆ ด้าน
ธ คือดวงตะวันที่ส่องหล้า
ธ คือท้องฟ้าที่กว้างใหญ่
ธ คือสายฝนอันชื่นใจ
ธ คือป่าไม้อันร่มเย็น
ธ คือหัวใจไทยทั้งชาติ
ธ คือปราชญ์มาดับความทุกข์เข็ญ
ธ คือเทพช่วยประชาพ้นลำเค็ญ
ธ ทรงเป็นเสาหลักปักแผ่นดิน
................ร.๑ พัน.๒ รอ.


หัวข้อ: Re: ๐๐❤๐๐..ขอพระองค์ทรงพระเจริญ..๐๐❤๐๐
เริ่มหัวข้อโดย: รัตนาวดี ที่ 08 เมษายน 2012, 09:22:PM
http://www.youtube.com/watch?v=oCYIeXYnhcM&feature=related


...พระราชกรณียกิจ พิศเพื่อผอง
สร้างครรลอง แก้ไข ในปัญหา
ชาติบ้านเมือง อยู่สุข คลายทุกข์พา
ทรงเคียงค่า พระมหากษัตริย์ ฉัตรคลุมไทย...

๐๐๐๐..ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน..๐๐๐๐

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า

รัตนาวดีเพค่ะ

 emo_126 emo_126 emo_126 emo_126 emo_126 emo_126 emo_126 emo_126 emo_126


หัวข้อ: Re: ๐๐❤๐๐..ขอพระองค์ทรงพระเจริญ..๐๐❤๐๐
เริ่มหัวข้อโดย: tigerarmy ที่ 23 เมษายน 2012, 09:53:AM
เรารักในหลวง
ร่วมกันปกป้ปงสถาบันพระมหากษัตริย์
.................ร.๑ พัน.๒ รอ.


หัวข้อ: Re: ๐๐❤๐๐..ขอพระองค์ทรงพระเจริญ..๐๐❤๐๐
เริ่มหัวข้อโดย: tigerarmy ที่ 27 เมษายน 2012, 09:02:AM
บังคมคัล อัญชลี ศรีสวัสดิ์ ประณตน้อม จอมกษัตริย์ รัฐสยาม
๖๐ ปี ทรงครองราชย์ ชาติงดงาม โลกลือนาม คารวะ สดุดี
ธ บำรุง ประชาไทย ให้เป็นสุข ธ บำราศ นิรทุกข์ ทุกถิ่นที่
พระประเสริฐ เลิศฟ้า ทั่วธานี น้อมชีวี ถวายพระองค์ ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
..............ร.๑ พัน.๒ รอ.


หัวข้อ: Re: ๐๐❤๐๐..ขอพระองค์ทรงพระเจริญ..๐๐❤๐๐
เริ่มหัวข้อโดย: รัตนาวดี ที่ 22 มิถุนายน 2012, 02:13:AM๐๐❤๐๐..ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน..๐๐❤๐๐


http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=ijvrex8a6RY&feature=endscreen


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า
รัตนาวดีเพค่ะ
emo_126 emo_126 emo_126

ขอขอบคุณ กลุ่มศิลปินน้องเดียว มา ณ ที่นี้ค่ะ


หัวข้อ: Re: ๐๐❤๐๐..ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน..๐๐❤๐๐
เริ่มหัวข้อโดย: รัตนาวดี ที่ 07 พฤศจิกายน 2012, 09:43:PM


๐๐❤๐๐..ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน..๐๐❤๐๐


http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=_jA_21ZpoKQ&feature=endscreen

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า

รัตนาวดีเพค่ะ
 emo_126  emo_126  emo_126


ไม่ว่าสารคดีชุดนี้จะทำมาเพื่ออ­ะไร แต่เท่าที่ฟังภาษาเยอรมันที่ถู­กพากษ์ทับ
เค้าได้กล่าวไว้หลายๆเรื่อง ตั้งแต่ช่วงก่อนครองราชของในหลว­งเรา และเรื่องราวรัฐประหารของสมัยก่­อน ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ เกิดขึ้นและการแก้ไขปัญหาต่างๆข­องในหลวงต่อประชาชนไทย ท้ายที่สุดแล้ว
เค้าได้เสนอไว้ว่า ในหลวงนี่แหละค่ะ ที่ทำให้ไทยเป็นชาติไทย ประชาชนมีความสุขได้ด้วยการลงมื­อทำด้วยตัวพระองค์เอง ถ้ามีคนแปลออกมาจริงๆ เชื่อว่า เราจะรักในหลวงมากกว่าเดิมอีกเชียวค่ะ


ขอขอบคุณผู้จัดทำในนาม The7miD7 มา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ   emo_126


หัวข้อ: Re: ๐๐❤๐๐..ขอพระองค์ทรงพระเจริญ..๐๐❤๐๐
เริ่มหัวข้อโดย: รัตนาวดี ที่ 03 ธันวาคม 2012, 02:19:AM

๐๐❤๐๐..ขอพระองค์ทรงพระเจริญ..๐๐❤๐๐


http://www.youtube.com/watch?v=fzjpxa_me1Q


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า

รัตนาวดีเพค่ะ  
 

emo_126 emo_126 emo_126 emo_126 emo_126 emo_126 emo_126 emo_126 emo_126

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554
 เสด็จออกมหาสมาคม ณ มุขเด็จ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ขอทรงพระเจริญ
ที่มา : โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ

พระราชดำรัส  : "ขอขอบพระทัย และขอบใจท่านทั้งหลายเป็นอย่างยิ่ง ที่มีไมตรีจิตพรั่งพร้อมกัน มาให้พรวันเกิด รวมทั้งให้คำมั่นสัญญา โดยประการต่างๆ ข้าพเจ้าขอสนองต่อพรและไมตรีจิตทั้งนั้นด้วยใจจริงเช่นกัน ท่านทั้งหลายในที่นี้ ผู้อยู่ในตำแหน่งหน้าที่สำคัญ ทั้งฝ่ายพลเรือนและทหาร ย่อมทราบแก่ใจอยู่ทั่วกันว่า ความมั่นคงของประเทศชาตินั้น จะเกิดมีขึ้นได้ ก็ด้วยประชาชนในชาติอยู่ดีมีสุข ไม่มีทุกข์ยากเข็ญ ทั้งนั้นการได้อ่านใดที่เป็นความทุกข์เดือดร้อนของประชาชน ทุกคน ทุกฝ่ายจึงต้องถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องร่วมมือกัน ปฏิบัติแก้ไขให้เต็มกำลัง โดยเฉพาะขณะนี้ ประชาชนกำลังเดือดร้อนลำบากจากน้ำท่วม จึงขอจึงชอบที่จะร่วมมือกัน ปัดเป่าแก้ไขให้ผ่านพ้นไปโดยเร็ว และจัดทำโครงการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน อย่างเช่น โครงการต่างๆ ที่เคยพูดไปนั้นเป็นการแนะนำไม่ได้สั่งการ แต่ถ้าเป็นการปรึกษากันแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์ คุ้มค่า และทำได้ก็ทำ ข้อสำคัญจะต้องไม่ขัดแย้ง แตกแยกกัน หากจะต้องให้กำลังใจ ซึ่งกันและกันเพื่อให้งานที่ทำบรรลุผลที่มีประโยชน์ เพื่อความผาสุกของประชาชน และความมั่นคงปลอดภัยของประเทศชาติ ขออำนาจแห่งคุณพระรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงคุ้มครองรักษาท่านให้ปราศจากทุกข์ ปราศจากภัย และอำนวยความสุข ความเจริญแก่ท่านทั่วกัน"

ขอขอบคุณผู้จัดทำในนาม Phongsathon Kitchawet มา ณ โอกาสนี้ค่ะ emo_126


หัวข้อ: Re: ๐๐❤๐๐..ขอพระองค์ทรงพระเจริญ..๐๐❤๐๐
เริ่มหัวข้อโดย: รัตนาวดี ที่ 05 ธันวาคม 2012, 07:03:AM ๐๐❤๐๐..ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน..๐๐❤๐๐


http://www.youtube.com/watch?v=kqBI25F3uY0&feature=endscreen&NR=1


ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า

รัตนาวดีเพค่ะ

 emo_126 emo_126 emo_126 emo_126 emo_126 emo_126 emo_126 emo_126 emo_126
   


หัวข้อ: Re: ๐๐❤๐๐..ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน..๐๐❤๐๐ ...
เริ่มหัวข้อโดย: รัตนาวดี ที่ 05 ธันวาคม 2012, 04:12:PM


๐๐❤๐๐..ขอพระองค์ทรงพระเจริญ....ทรงพระเจริญ....ทรงพระเจริญ...ยิ่งยืนนาน..๐๐❤๐๐


http://www.youtube.com/watch?v=AnMEswwbdcU


ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า

รัตนาวดี

และชาวกวีบ้านกลอนไทยเพค่ะ
 emo_126 emo_126 emo_126 emo_126 emo_126 emo_126 emo_126 emo_126 emo_126


หัวข้อ: Re: ๐๐❤๐๐..ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน..๐๐❤๐๐
เริ่มหัวข้อโดย: รัตนาวดี ที่ 17 มกราคม 2014, 08:08:AM
(http://upic.me/i/i1/af272.gif)(http://upic.me/i/i1/af272.gif)


๐๐❤๐๐..ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน..๐๐❤๐๐

ทรงพระเจริญ....ทรงพระเจริญ....ทรงพระเจริญ


http://www.youtube.com/watch?v=HUwr1tDiEFI
(http://upic.me/i/i1/af272.gif)

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า

รัตนาวดี

และชาวกวีบ้านกลอนไทยเพค่ะ
emo_126 emo_126 emo_126


(http://upic.me/i/i1/af272.gif)(http://upic.me/i/i1/af272.gif)


หัวข้อ: Re: ๐๐❤๐๐ ..ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน.. ๐๐❤๐๐
เริ่มหัวข้อโดย: รัตนาวดี ที่ 20 มกราคม 2014, 09:31:AM


๐๐❤๐๐..ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน..๐๐❤๐๐

ทรงพระเจริญ....ทรงพระเจริญ....ทรงพระเจริญ

(http://upic.me/i/i1/af272.gif)
http://www.youtube.com/watch?v=cLC0tCHJUDc
(http://upic.me/i/i1/af272.gif)
(http://image.ohozaa.com/i/69c/RBNWd.gif) (http://image.ohozaa.com/view2/wg8bLwerpsaSLR09)

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า

รัตนาวดี

และชาวกวีบ้านกลอนไทยเพค่ะ
emo_126 emo_126 emo_126


(http://upic.me/i/i1/af272.gif)(http://upic.me/i/i1/af272.gif)


หัวข้อ: Re: ๐๐❤๐๐..ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน..๐๐❤๐๐
เริ่มหัวข้อโดย: รัตนาวดี ที่ 23 มกราคม 2014, 04:08:AM


๐๐❤๐๐..ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน..๐๐❤๐๐

ทรงพระเจริญ....ทรงพระเจริญ....ทรงพระเจริญ
(http://i233.photobucket.com/albums/ee233/oo_aom/212908b6fz67njry.gif)(http://i233.photobucket.com/albums/ee233/oo_aom/212908b6fz67njry.gif)(http://i233.photobucket.com/albums/ee233/oo_aom/212908b6fz67njry.gif)
(http://upic.me/i/i1/af272.gif)
http://www.youtube.com/watch?v=VJz1GYWPrWg
(http://upic.me/i/i1/af272.gif)
(http://i233.photobucket.com/albums/ee233/oo_aom/212908b6fz67njry.gif)(http://i233.photobucket.com/albums/ee233/oo_aom/212908b6fz67njry.gif)(http://i233.photobucket.com/albums/ee233/oo_aom/212908b6fz67njry.gif)

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า

รัตนาวดี

และชาวกวีบ้านกลอนไทยเพค่ะ
emo_126 emo_126 emo_126

(http://i233.photobucket.com/albums/ee233/oo_aom/212908b6fz67njry.gif)(http://i233.photobucket.com/albums/ee233/oo_aom/212908b6fz67njry.gif)(http://i233.photobucket.com/albums/ee233/oo_aom/212908b6fz67njry.gif)


emo_116 BBC สัมภาษณ์ในหลวงเมื่อ 30 ปีที่แล้ว คลิป โดย SaRa5555555551 ขอขอบคุณเจ้าค่ะ emo_126


หัวข้อ: Re: ๐๐❤๐๐..ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน..๐๐❤๐๐
เริ่มหัวข้อโดย: รัตนาวดี ที่ 02 กุมภาพันธ์ 2014, 06:20:AM
๐๐❤๐๐..ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน..๐๐❤๐๐
(http://i233.photobucket.com/albums/ee233/oo_aom/212908b6fz67njry.gif)(http://i233.photobucket.com/albums/ee233/oo_aom/212908b6fz67njry.gif)(http://i233.photobucket.com/albums/ee233/oo_aom/212908b6fz67njry.gif)
(http://i233.photobucket.com/albums/ee233/oo_aom/212908b6fz67njry.gif)(http://i233.photobucket.com/albums/ee233/oo_aom/212908b6fz67njry.gif)(http://i233.photobucket.com/albums/ee233/oo_aom/212908b6fz67njry.gif)


http://www.youtube.com/watch?v=epfXmdtKibY


(http://i233.photobucket.com/albums/ee233/oo_aom/212908b6fz67njry.gif)(http://i233.photobucket.com/albums/ee233/oo_aom/212908b6fz67njry.gif)(http://i233.photobucket.com/albums/ee233/oo_aom/212908b6fz67njry.gif)
(http://i233.photobucket.com/albums/ee233/oo_aom/212908b6fz67njry.gif)(http://i233.photobucket.com/albums/ee233/oo_aom/212908b6fz67njry.gif)(http://i233.photobucket.com/albums/ee233/oo_aom/212908b6fz67njry.gif)

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า

รัตนาวดีเพค่ะ
 emo_126 emo_126 emo_126หัวข้อ: Re: ๐๐❤๐๐..ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน..๐๐❤๐๐
เริ่มหัวข้อโดย: รัตนาวดี ที่ 02 กุมภาพันธ์ 2014, 07:12:PM

๐๐❤๐๐..ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน..๐๐❤๐๐http://www.youtube.com/watch?v=vy2xjYYJaQc


หัวข้อ: Re: ๐๐❤๐๐..ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน..๐๐❤๐๐
เริ่มหัวข้อโดย: รัตนาวดี ที่ 14 เมษายน 2014, 07:22:PM


 ๐๐❤๐๐..ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน..๐๐❤๐๐

http://www.youtube.com/watch?v=BImQwhX0Zzs&list=PLF8B207F3C27079E5

ทรงพระเจริญ....ทรงพระเจริญ....ทรงพระเจริญ


emo_126  emo_126  emo_126  emo_126  emo_126


หัวข้อ: Re: ๐๐❤๐๐..ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน..๐๐❤๐๐
เริ่มหัวข้อโดย: รัตนาวดี ที่ 16 เมษายน 2014, 12:37:AM

๐๐❤๐๐..ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน..๐๐❤๐๐


http://www.youtube.com/watch?v=iD1qyrUPrRw


ทรงพระเจริญ....ทรงพระเจริญ....ทรงพระเจริญ


emo_126 emo_126 emo_126 emo_126 emo_126 emo_126 emo_126 emo_126 emo_126